Logowanie

Monitor Polski Nr 2, poz. 9 z 1960

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 grudnia 1959 r. w sprawie zaliczania do dni przepracowanych przerw pracy w budownictwie spowodowanych warunkami atmosferycznymi.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1959-12-28
Data wejscia w życie:1960-01-12
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 2, poz. 9 z 1960


pobierz plik

Monitor Polski Nr 2, poz. 9 z 1960 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 2, poz. 8 z 1960

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 grudnia 1959 r. w sprawie cennika za pozyskaną bezprawnie zwierzynę.

 • Monitor Polski Nr 2, poz. 6 z 1960

  Uchwała nr 492 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii".

 • Monitor Polski Nr 2, poz. 5 z 1960

  Uchwała nr 491 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1959 r. w sprawie zasad ustalania wskaźnika procentowego określającego wysokość kredytów na zasiłki limitowane na rok 1960.

 • Monitor Polski Nr 2, poz. 7 z 1960

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1959 r. w sprawie wysokości i trybu regulowania przez niektóre państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe podatku obrotowego od produktów przeznaczonych na eksport oraz trybu rozliczania z budżetem Państwa różnicy pomiędzy ceną zbytu a ceną fabryczną powyższych produktów.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2010-12-14 nr 328 poz. 36

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia (...)

 • Monitor Polski 2002 nr 12 poz. 206

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie zmiany stanowiska negocjacyjnego Polski w obszarze "Podatki" w zakresie stawki podatku od towarów i usług (VAT) w budownictwie.

 • Monitor Polski 2002 nr 18 poz. 307

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie podatku od towarów i usług w budownictwie.

 • Legislacja UE z 2010-03-24 nr 77 poz. 51

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 246/2010 z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 989/89 w odniesieniu do klasyfikacji (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-21 poz. 313

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.