Logowanie

Monitor Polski Nr 24, poz. 115 z 1960

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 78 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie ulgowych warunków spłaty kredytów zaciągniętych na odbudowę lub remonty kapitalne budynków mieszkalnych przez spółdzielnie mieszkaniowe na ziemiach zachodnich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1960-03-03
Data wejscia w życie:1960-03-17
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 24, poz. 115 z 1960


pobierz plik

Monitor Polski Nr 24, poz. 115 z 1960 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Przeniesienie własności lokalu w spółdzielni

  Czy w świetle istniejących przepisów mogą istnieć jakieś przeszkody prawne, które uniemożliwią przekształcenie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu (...)

 • Przewłaszczenie lokali w spółdzielni

  Czy jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa otrzymała budynki i grunty drogą nieodpłatnej darowizny, to możliwe jest dokonanie przewłaszczenia lokali (w wyodrębnioną własność) (...)

 • Odpowiedzialność dzieci za długi rodzica

  Moja mama jest wdową, ma emeryturę, ale pod presją mojej siostry bierze różne pożyczki i ich nie spłaca (np.komputerna raty dla wnuka). Co zrobić, żeby nie płacić (...)

 • Przekształcenie lokalu użytkowego w mieszkalny

  Lokal własnościowy o pow. ok. 18 m2 jest urządzony jako mieszkanie, ale w dokumentach (akcie własności) figuruje jako użytkowy. Co należy zrobić, aby przekształcić (...)

 • Ubezpieczenie OC budynków gospodarczych

  Czy obowiązek ubezpieczenia od zdarzeń wywołujących szkodę (ogień, piorun, itp.) dotyczy tylko budynków gospodarczych znajdujących się w gospodarstwie rolnym, czy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-11 poz. 1286

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2001 r. w sprawie rozliczeń z tytułu przekazywania Bankowi Gospodarstwa Krajowego środków na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych na remonty budynków mieszkalnych oraz informacji składanych przez ten Bank.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-25 poz. 1279

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym sposobu oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-20 poz. 873

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna oraz udzielania i umarzania pożyczek ze środków budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-29 poz. 1539

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe

 • Komunikat UE z 2008-09-25 nr 244 poz. 32

  Sprostowanie do obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (  Dz.U. C 155 z 20.6.2008)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.