Logowanie

Monitor Polski Nr 36, poz. 177 z 1960

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 4 czerwca 1958 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatku gruntowego niektórych grup gospodarstw rolnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1960-04-04
Data wejscia w życie:1960-04-29
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 36, poz. 177 z 1960


pobierz plik

Monitor Polski Nr 36, poz. 177 z 1960 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 176 z 1960

  Uchwała nr 122a Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1960 r. w sprawie zniesienia Rady do Spraw Techniki przy Prezesie Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 180 z 1960

  Pismo Okólne nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1960 r. w sprawie jedynych żywicieli rodzin.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 178 z 1960

  Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 5 kwietnia 1960 r. w sprawie premiowania pracowników za oszczędne zużywanie paliw stałych.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 179 z 1960

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 kwietnia 1960 r. w sprawie zwolnienia od obowiązku należenia do zrzeszeń prywatnego handlu i usług organizacji społecznych posiadających zezwolenie Ministra Finansów na działalność gospodarczą.

porady prawne online

Porady prawne

 • Odprawa a prowadzenie gospodarstwa rolnego

  Jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Wszystkim pracownikom przysługuje odprawa (zwolnienie grupowe). Mam gospodarstwo rolne, które jest (...)

 • Faktura VAT dla osoby fizycznej a NIP

  Wedle mojej wiedzy przedsiębiorca ma obowiązek wystawienia faktury VAT osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, jeśli tego zażąda. Czy na takiej (...)

 • Gospodarstwo rolne.

  Podatnik jest właścicielem 0,7200 ha użytków rolnych, dodatkowo jest dzierżawcą 0,5000 ha użytków rolnych, a więc jest w posiadaniu 1,2200 ha użytków rolnych łącznie. (...)

 • Testamentowe dziedziczenie gospodarstw rolnych

  W 1993 r. zmarł spadkodawca, który pozostawił testament. Do dziedziczenia gospodarstwa powołał 3 dzieci, postępowanie spadkowe odbyło się 2001 r. Spadkobiercy nie (...)

 • Rolnik VAT-owcem

  Rolnik chce rozliczać VAT na zasadach ogólnych. Czy przed wejściem do VAT musi wyceniać swój majątek i wprowadzać go do ewidencji środków trwałych?

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2009-08-06 nr 204 poz. 11

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 708/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 w odniesieniu do (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-29 poz. 482

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2004 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku

 • Legislacja UE z 2006-05-31 nr 144 poz. 18

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 803/2006 z dnia 30 maja 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 w sprawie niektórych (...)

 • Legislacja UE z 2007-06-08 nr 146 poz. 17

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 635/2007 z dnia 7 czerwca 2007 r. ustanawiające odstępstwo na rok obrachunkowy 2006 od rozporządzenia (EWG) nr 1915/83 (...)

 • Legislacja UE z 2005-07-26 nr 194 poz. 3

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1192/2005 z dnia 25 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1915/83 w sprawie niektórych szczegółowych (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.