Logowanie

Monitor Polski Nr 43, poz. 210 z 1960

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 18 marca 1960 r. w sprawie przyznawania tytułu mistrza.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1960-03-18
Data wejscia w życie:1960-05-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 43, poz. 210 z 1960


pobierz plik

Monitor Polski Nr 43, poz. 210 z 1960 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Ciężkie naruszenie obowiązków przez pracownika

  Co można podciągnąć pod ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych? Czego musi dopuścić się pracownik, aby pracodawca mógł rozwiązać (...)

 • Wynagrodzenie prowizyjne

  Jeśli moje wynagrodzenie zależy od wysokości sprzedaży (prowizja), czy pracodawca jest zobowiązany przedstawiać mi wysokość obrotów ze sprzedaży na rzecz moich klientów? (...)

 • Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

  Pracodawca, rzemieślnik, chce zatrudnić pracownika młodocianego. Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracodawca, lub jego pracownicy aby móc zatrudnić pracownika młodocianego (...)

 • Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

  Proszę o podanie sposobu obliczania urlopu wypoczynkowego po korzystaniu z urlopu macierzyńskiego i po urlopie wychowawczym.

 • Bezrobotny na urlopie wychowawczym

  Moja żona po skróceniu urlopu wychowawczego wróciła do pracy. Ja jestem aktualnie bezrobotny. Czy osobie bezrobotnej przysługuje prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-05 poz. 763

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy Służby Więziennej wykonują obowiązki służbowe w stałym i bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, oraz trybu przyznawania dodatku do wynagrodzenia z tego tytułu

 • Komunikat UE z 2008-12-06 nr 313 poz. 26

  Sprawa T-407/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 października 2008 r. — Miguelez Herreras przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-07 poz. 638

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla i wypłacania tego ekwiwalentu oraz zasad refundowania kosztów deputatu węglowego i rent wyrównawczych.

 • Komunikat UE z 2010-03-20 nr 72 poz. 25

  Sprostowanie do ogłoszonego przez Komisję zaproszenia do składania wniosków – rok 2010 – Ćwiczenia, unijny mechanizm ochrony ludności (  Dz.U. (...)

 • Komunikat UE z 2008-12-06 nr 313 poz. 25

  Sprawa T-328/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 października 2008 r. — Wilms przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.