Logowanie

Monitor Polski Nr 44, poz. 216 z 1960

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 29 marca 1960 r. w sprawie branżowych warunków dostaw artykułów jajczarskich w obrocie krajowym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1960-03-29
Data wejscia w życie:1960-06-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 44, poz. 216 z 1960


pobierz plik

Monitor Polski Nr 44, poz. 216 z 1960 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 214 z 1960

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 1960 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od wynagrodzeń od dodatków spisowych.

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 213 z 1960

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1960 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych dla drobnych podatników.

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 212 z 1960

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 1960 r. w sprawie ulg w podatku gruntowym oraz w spłacaniu należności Państwowego Funduszu Ziemi z tytułu inwestycji dokonywanych w gospodarstwach rolnych, położonych na niektórych obszarach kraju.

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 215 z 1960

  Zarządzenie Ministrów Szkolnictwa Wyższego, Oświaty oraz Rolnictwa z dnia 5 maja 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 16 lipca 1958 r. w sprawie utworzenia Zawodowego Studium Pedagogicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu oraz uprawnień absolwentów Studium.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-10 poz. 25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-22 poz. 877

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu wywozu ropy i produktów ropopochodnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Federalnej Republiki Jugosławii.

 • Komunikat UE z 2006-10-06 nr 241 poz. 1

  Decyzja Rady z dnia 18 września 2006 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-18 poz. 694

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Komunikat UE z 2007-12-17 nr 306 poz. 134

  Artykuł 3


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.