Logowanie

Monitor Polski Nr 47, poz. 224 z 1960

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1960 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli w zakresie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1960-05-11
Data wejscia w życie:1960-06-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 47, poz. 224 z 1960


pobierz plik

Monitor Polski Nr 47, poz. 224 z 1960 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Kontrola rachunków bankowych przez ZUS i US

  Czy instytucje takie jak ZUS czy Urząd Skarbowy mogą kontrolować rachunki bankowe osoby fizycznej? Jeżeli tak to na jakiej podstawie i jakie są możliwe powody tego rodzaju (...)

 • Zbieg egzekucji - tryb postępowania

  Czy jeżeli komornik sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne na wniosek Urzędu Skarbowego (obok innych wierzycieli), to czy stosuje się wtedy również ustawę o postępowaniu (...)

 • Ograniczenia egzekucji alimentów z wynagrodzenia

  Jaki maksymalny procent wynagrodzenia musi być przeznaczony na alimenty (jedno dziecko) przy założeniu, że świadczenia alimentacyjne dotyczą dwojga dzieci? Jaka minimalna (...)

 • Opłata stosunkowa z tytułu bezskutecznej egzekucji

  Skierowałam do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Komornik umorzył postępowanie, z uwagi na fakt, iż dłużnik w chwili złożenia wniosku już nie żył. Jednocześnie (...)

 • Wyjawienie majątku w egzekucji administracyjnej

  Tytuł wykonawczy został wystawiony przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, klauzulę wykonalności nadał komornik skarbowy. Czy przed wystąpieniem do sądu o wyjawienie majątku (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-28 poz. 454

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-02 poz. 33

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej środkami specjalnymi na wydatki związane z prowadzeniem egzekucji administracyjnej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2822

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-11 poz. 1513

  Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-29 poz. 606

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.