Logowanie

Monitor Polski Nr 53, poz. 253 z 1960

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 21 stycznia 1960 r. w sprawie ustalenia wysokości odsetek bankowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1960-06-18
Data wejscia w życie:1960-07-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 53, poz. 253 z 1960


pobierz plik

Monitor Polski Nr 53, poz. 253 z 1960 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 53, poz. 256 z 1960

  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lipca 1960 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

 • Monitor Polski Nr 53, poz. 255 z 1960

  Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 1960 r. w sprawie określenia warunków przejazdu funkcjonariuszów służby więziennej i członków ich rodzin państwowymi środkami komunikacyjnymi na koszt Ministerstwa Sprawiedliwości.

 • Monitor Polski Nr 53, poz. 254 z 1960

  Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 1960 r. w sprawie odznaki Wzorowego Funkcjonariusza Służby Więziennej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Odsetki na wekslu

  Dłużnik wystawia weksel własny.Czy na wekslu własnym można umieścić adnotację o wysokości odsetek w razie zwłoki, aby sąd w postępowaniu nakazowym mógł orzec (...)

 • Rodzaje czynności bankowych

  Do wykonywania jakich czynności jest uprawniony bank?

 • Zaokrąglanie odsetek

  Klient nie zapłacił w terminie za fakturę. Naliczamy mu odsetki ustawowe. Czy mamy odsetki zaokrąglić do pełnych 10 gr, czy do pełnej złotówki. Czy może zostawić (...)

 • Żądanie odsetek od odsetek

  Czy można założyć sprawę o kapitalizację odsetek?

 • Spłaty po zniesieniu współwłasności

  Jeżeli sąd orzeknie zniesienie współwłasności przez spłaty trwające np. przez 10 lat, to w jaki sposób zostaną naliczone odsetki przynależne kolejnym ratom spłaty?

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 1029

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Komunikat UE z 2009-12-19 nr 312 poz. 44

  Sprawa F-81/09: Skarga wniesiona w dniu 28 września 2009 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

 • Dziennik Ustaw z 1996-10-24 poz. 719

  Ustawa z dnia 24 października 1996 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-21 poz. 972

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia patronów koordynatorów oraz patronów poszczególnych praktyk i staży

 • Monitor Polski 2012 poz. 846

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.