Logowanie

Monitor Polski Nr 54, poz. 257 z 1960

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 186 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1960 r. w sprawie zasad i trybu bankowej kontroli funduszu płac przedsiębiorstw działających według zasad rozrachunku gospodarczego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1960-06-02
Data wejscia w życie:1960-07-09
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 54, poz. 257 z 1960


Monitor Polski Nr 54, poz. 257 z 1960 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 260 z 1960

  Uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1960 r. w sprawie zmiany systemu wynagradzania pracowników, zatrudnionych w warsztatach szkolnych szkół zawodowych, podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 259 z 1960

  Uchwała nr 197 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1960 r. w sprawie określenia składu Komitetu Pracy i Płac.

 • Monitor Polski Nr 54, poz. 258 z 1960

  Uchwała nr 187 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1960 r. w sprawie sprawozdawczości z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac oraz wypłat z tytułu rent, zasiłków i stypendiów.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-29 poz. 899

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-17 poz. 443

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-05 poz. 649

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.

 • Legislacja UE z 2004-11-25 nr 349 poz. 70

  Sprostowanie do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 78/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniającej załącznik XIV (Konkurencja), protokół 21 (w sprawie (...)

 • Komunikat UE z 2010-09-22 nr 254 poz. 4

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5948 – Banco Santander/Rainbow) (1)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.