Logowanie

Monitor Polski Nr 66, poz. 315 z 1960

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 sierpnia 1960 r. w sprawie postępowania ze zbędnymi pojazdami samochodowymi.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1960-08-01
Data wejscia w życie:1960-08-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 66, poz. 315 z 1960


pobierz plik

Monitor Polski Nr 66, poz. 315 z 1960 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 66, poz. 313 z 1960

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1960 r. w sprawie bankowej kontroli dokumentów rozliczeniowych za roboty budowlano-montażowe.

 • Monitor Polski Nr 66, poz. 311 z 1960

  Zarządzenie nr 145 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1960 r. w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu uprawnień do ustalania cen detalicznych drobiu.

 • Monitor Polski Nr 66, poz. 312 z 1960

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1960 r. w sprawie zezwolenia na dysponowanie zagranicznymi środkami płatniczymi uzyskanymi z niektórych praw autorskich w obrocie z zagranicą.

 • Monitor Polski Nr 66, poz. 316 z 1960

  Pismo Okólne nr 143 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1960 r. w sprawie obowiązków pracowników inżynieryjno-technicznych przedsiębiorstw i instytutów naukowo-badawczych w resortach gospodarczych, delegowanych służbowo za granicę na praktyki i konsultacje.

 • Monitor Polski Nr 66, poz. 314 z 1960

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 27 lipca 1960 r. w sprawie zaliczenia niektórych urządzeń melioracji półpodstawowych do melioracji podstawowych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-19 poz. 194

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi.

 • Legislacja UE z 2008-02-26 nr 51 poz. 27

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-14 poz. 483

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Ukrainy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek właściwych do jej pobierania.

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-07 poz. 657

  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

 • Legislacja UE z 2007-08-22 nr 217 poz. 47

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1172/98 z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.