Logowanie

Monitor Polski Nr 74, poz. 341 z 1960

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 306 Rady Ministrów z dnia 14 września 1960 r. o zmianie uchwały nr 549 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. ustalającej wysokość kar umownych przy przewozie przesyłek towarowych kolejami.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1960-09-14
Data wejscia w życie:1960-09-29
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 74, poz. 341 z 1960


pobierz plik

Monitor Polski Nr 74, poz. 341 z 1960 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 344 z 1960

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1960 r. o zatwierdzeniu zmian w normach szacunkowych dla ustalania wartości budynków podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 343 z 1960

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 7 września 1960 r. w sprawie zasad zawierania umów i dokonywania rozliczeń za prace projektowe wykonywane przez państwowe jednostki projektowania na rzecz jednostek uspołecznionych.

 • Monitor Polski Nr 74, poz. 342 z 1960

  Zarządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej oraz Górnictwa i Energetyki z dnia 1 września 1960 r. w sprawie zasad sporządzania wykazów i zestawień dotyczących zmian w stanie posiadania lokali zajmowanych przez pracowników jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego oraz prowadzenia ewidencji tych zmian.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 12 poz. 245

  Uchwała Nr 30 Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie uznania za nie obowiązującą uchwały w sprawie zasad ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych.

 • Monitor Polski 2004 nr 33 poz. 583

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2004 r. nr 113-29-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2004 nr 32 poz. 559

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2004 r. nr 113-28-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2003 nr 35 poz. 479

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2003 r. nr 113-14-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2012 poz. 156

  Uchwała Nr 28 Rady Ministrów z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej Europolu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.