Logowanie

Monitor Polski Nr 74, poz. 343 z 1960

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 7 września 1960 r. w sprawie zasad zawierania umów i dokonywania rozliczeń za prace projektowe wykonywane przez państwowe jednostki projektowania na rzecz jednostek uspołecznionych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1960-09-07
Data wejscia w życie:1960-10-29
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 74, poz. 343 z 1960


pobierz plik

Monitor Polski Nr 74, poz. 343 z 1960 - pozostałe dokumenty:

  • Monitor Polski Nr 74, poz. 341 z 1960

    Uchwała nr 306 Rady Ministrów z dnia 14 września 1960 r. o zmianie uchwały nr 549 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. ustalającej wysokość kar umownych przy przewozie przesyłek towarowych kolejami.

  • Monitor Polski Nr 74, poz. 344 z 1960

    Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 września 1960 r. o zatwierdzeniu zmian w normach szacunkowych dla ustalania wartości budynków podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.

  • Monitor Polski Nr 74, poz. 342 z 1960

    Zarządzenie Ministrów Gospodarki Komunalnej oraz Górnictwa i Energetyki z dnia 1 września 1960 r. w sprawie zasad sporządzania wykazów i zestawień dotyczących zmian w stanie posiadania lokali zajmowanych przez pracowników jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego oraz prowadzenia ewidencji tych zmian.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.