Logowanie

Monitor Polski ROK 1960 NR 76

Wyszukiwarka

 • Monitor Polski Nr 76, poz. 355 z 1960

  Instrukcja Ministra Finansów z dnia 27 września 1960 r. zmieniająca instrukcję z dnia 22 czerwca 1951 r. w sprawie dystrybucji znaków opłaty skarbowej, blankietów wekslowych i znaków opłaty sądowej.

 • Monitor Polski Nr 76, poz. 350 z 1960

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 22 września 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 13 lipca 1954 r. w sprawie przemiału gospodarczego zbóż.

 • Monitor Polski Nr 76, poz. 349 z 1960

  Zarządzenie Ministrów Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Rolnictwa z dnia 22 września 1960 r. w sprawie zlecenia Inspekcji Zbożowej nadzoru nad środkami żywienia zwierząt.

 • Monitor Polski Nr 76, poz. 351 z 1960

  Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 września 1960 r. zmieniające zarządzenie z dnia 31 sierpnia 1957 r. w sprawie składu, siedziby i trybu postępowania morskich komisji dyscyplinarnych.


 • Monitor Polski Nr 76, poz. 354 z 1960

  Zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z dnia 15 września 1960 r. w sprawie zwolnienia służby geodezyjnej resortu komunikacji od obowiązku przekazywania niektórych materiałów geodezyjnych organom państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

 • Monitor Polski Nr 76, poz. 352 z 1960

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1960 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Poznaniu.

 • Monitor Polski Nr 76, poz. 353 z 1960

  Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 12 sierpnia 1960 r. w sprawie zmiany jednolitych podstaw wyceny i rozliczeń robót wiertniczych.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.