Logowanie

Monitor Polski Nr 77, poz. 358 z 1960

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 września 1960 r. zmieniające zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie ryczałtowych wynagrodzeń dla lekarzy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1960-09-22
Data wejscia w życie:1960-10-12
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 77, poz. 358 z 1960


pobierz plik

Monitor Polski Nr 77, poz. 358 z 1960 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Pełnienie dyżurów przez lekarzy stażystów

  Gdzie mogę znaleźć informacje na temat pełnienia dyżurów przez lekarzy stażystów?

 • Umowa zlecenia z lekarzem

  Czy kontrakty lekarskie funkcjonujące w wielu szpitalach na zasadzie umów cywilno-prawnych są zgodne z polskim prawem? Czy istnieje taka forma ztrudnienia lekarzy w Uni (...)

 • Zwolnienie lekarskie L4 a ustawa o lekarzu sądowym

  Do pisma o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku dołączono zwolnienie L4, jako powód niedotrzymania siedmiodniowego terminu. Zwolnienie wystawił (...)

 • Definicja zarachowania kosztów

  W art. 22 ust. 5 updof użyto sformułowania, koszty uzyskania, które zostały zarachowane. Jak należy, w odniesieniu do powyższego przepisu, definiować pojęcie, zarachowanie (...)

 • Waloryzacja wynagrodzenia pracowników

  Czy zapis w zakładowym układzie zbiorowym pracy spółki akcyjnej o brzmieniu " Stawki wynagrodzenia zasadniczego określone niniejszą tabelą podlegają corocznej waloryzacji (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-21 poz. 736

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-14 poz. 676

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

 • Komunikat UE z 2010-07-15 nr 191 poz. 25

  Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania członków oraz zastępców członków z Włoch – Komitet Doradczy (...)

 • Komunikat UE z 2010-07-15 nr 191 poz. 25

  Sprostowanie do decyzji nr S7 z dnia 22 grudnia 2009 r. dotyczącej przejścia od rozporządzeń (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 do rozporządzeń (...)

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-30 poz. 1616

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.