Logowanie

Monitor Polski Nr 81, poz. 370 z 1960

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 22 października 1960 r. w sprawie przyznawania zasiłków młodocianym zatrudnionym w zakładach pracy w celu nauki zawodu lub przyuczenia do określonej pracy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1960-10-22
Data wejscia w życie:1960-10-31
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 81, poz. 370 z 1960


pobierz plik

Monitor Polski Nr 81, poz. 370 z 1960 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 81, poz. 371 z 1960

  Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 października 1960 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

 • Monitor Polski Nr 81, poz. 369 z 1960

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 października 1960 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji baz transportowych w przedsiębiorstwach państwowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nauka zawodu młodocianego pracownika

  W maju uczennica przerwała praktyczną naukę zawodu i naukę w firmie X. W tym samym miesiącu osiągnęła 18 lat. W miesiącu grudniu postanowiła ukończyć szkołę (...)

 • Zwolnienie pracownika młodocianego

  Jaki jest termin rozwiązania umowy z młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego, który zatrudniony jest od trzech miesięcy, jednakże już po pierwszym (...)

 • Zatrudnienie młodocianego poniżej 16 roku życia

  Mam syna, który 15 lat skończył w styczniu tego roku i szukam dla niego pracy. Czy może pracować za moją zgodą? Jakich prac nie może wykonywać?

 • Praktyki zawodowe dla uczniów a pracodawca

  Firma budowlana (działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) zamierza podpisać ze szkołą zawodową umowę dotyczącą praktyk zawodowych dla (...)

 • Zasady rozwiązania stosunku pracy z młodocianym

  Czy mając podpisaną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego uczestników OHP na przyuczenie do wykonywania określonej pracy młodocianego na okres 19 miesięcy, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-17 poz. 1808

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-23 poz. 1632

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 • Dziennik Ustaw z 2008-06-30 poz. 716

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-25 poz. 1532

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-27 poz. 1663

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.