Logowanie

Monitor Polski Nr 84, poz. 382 z 1960

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 4 listopada 1960 r. w sprawie zezwolenia na zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli 7 klas szkoły podstawowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1960-11-04
Data wejscia w życie:1960-11-12
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 84, poz. 382 z 1960


pobierz plik

Monitor Polski Nr 84, poz. 382 z 1960 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 84, poz. 383 z 1960

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1960 r. w sprawie sprostowania błędu.

 • Monitor Polski Nr 84, poz. 380 z 1960

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 1960 r. w sprawie określenia ilości egzemplarzy deklaracji składanych dla uzyskania kart rejestracyjnych przez poszczególne grupy podatników.

 • Monitor Polski Nr 84, poz. 385 z 1960

  Obwieszczenie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 października 1960 r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny norm państwowych.

 • Monitor Polski Nr 84, poz. 384 z 1960

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 października 1960 r. o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.

 • Monitor Polski Nr 84, poz. 381 z 1960

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 października 1960 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Medycznej w Warszawie.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-17 poz. 1808

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-24 poz. 1003

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-05 poz. 931

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-14 poz. 1394

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2002 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-15 poz. 125

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych oraz zasad ich działania, a także sposobu i terminu wprowadzenia nowych typów szkół artystycznych oraz przekształcenia dotychczasowych szkół w szkoły nowego typu i ich funkcjonowania w systemie oświaty.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.