Logowanie

Monitor Polski Nr 91, poz. 413 z 1960

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Łączności oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 10 listopada 1960 r. w sprawie zwiększenia liczby pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin w urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1960-11-10
Data wejscia w życie:1960-12-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 91, poz. 413 z 1960


pobierz plik

Monitor Polski Nr 91, poz. 413 z 1960 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 412 z 1960

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 1960 r. w sprawie cen złota i platyny przy ustalaniu wartości przedmiotów przestępstw dewizowych.

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 411 z 1960

  Uchwała nr 387 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1960 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłowych i ich zjednoczeń objętych planowaniem centralnym.

porady prawne online

Porady prawne

 • Urlop bezpłatny a ZFŚS

  Kilku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przebywa na urlopach bezpłatnych. Czy pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych przyjmuje się do (...)

 • Brak określenia liczby godzin pracy w umowie

  Czy pracodawca powinien określić ilość godzin pracy w umowie, czy tylko wystarczy zapis cytuję "praca według grafiku"?

 • Udzielanie urlopu-przepisy przejściowe

  Przepisy znowelizowanego od 1.01.2004 Kodeksu Pracy dotyczące rozliczania zaległych urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy są (...)

 • Odpis na ZFŚS - uciążliwe warunki pracy

  Jak prawidłowo naliczyć odpis na ZFŚS, jeśli w marcu wystąpiły uciążliwe warunki pracy dla kilku osób? Pracodawca dokonał pierwszej wpłaty na rachunek ZFŚS przyjmując (...)

 • Aneks o dopuszczalnej liczbie nadgodzin

  Do dnia 31.03. br. zakład pracy zatrudniający pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy jest zobowiązany ustalić dopuszczalną liczbę godzin ponad wymiar określony (...)

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2010-10-09 nr 274 poz. 2

  Sprawy połączone C-395/08 i C-396/08: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 czerwca 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (...)

 • Komunikat UE z 2008-06-07 nr 142 poz. 8

  Sprawa C-55/07 i C-56/07: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 24 kwietnia 2008 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez (...)

 • Komunikat UE z 2008-01-26 nr 22 poz. 9

  Sprawa C-300/06: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-26 poz. 1308

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 9

  Sprawa C-401/08: Skarga wniesiona w dniu 17 września 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.