Logowanie

Monitor Polski Nr 95, poz. 423 z 1960

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 20 grudnia 1960 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania przez uspołecznione przedsiębiorstwa usługowe i ich zakłady skarg i wniosków oraz trybu zawiadamiania o ich załatwieniu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1960-12-20
Data wejscia w życie:1961-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 95, poz. 423 z 1960


pobierz plik

Monitor Polski Nr 95, poz. 423 z 1960 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 95, poz. 420 z 1960

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 20 grudnia 1960 r. w sprawie książek do wpisywania skarg i wniosków w uspołecznionych placówkach handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.

 • Monitor Polski Nr 95, poz. 422 z 1960

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 17 grudnia 1960 r. w sprawie zaliczenia do działalności usługowej niektórych świadczeń polegających na wytwarzaniu na indywidualne zamówienie przedmiotów z materiału zakładu usługowego.

 • Monitor Polski Nr 95, poz. 421 z 1960

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 listopada 1960 r. w sprawie badania i oceny zdolności młodzieży do uczestniczenia w przysposobieniu wojskowym.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-13 poz. 1073

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 2013 r. w sprawie określenia dyrektora urzędu morskiego właściwego do rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą morską

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-22 poz. 46

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-31 poz. 1517

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania ofert przez zespoły ratownictwa medycznego, sposobu przeprowadzania konkursu oraz zgłaszania i rozpatrywania skarg i protestów związanych z tymi czynności.

 • Komunikat UE z 2007-11-10 nr 269 poz. 19

  Sprawa C-358/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Stuttgart (Niemcy) w dniu 2 sierpnia 2007 r. — (...)

 • Komunikat UE z 2007-11-10 nr 269 poz. 19

  Sprawa C-350/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sächsisches Landessozialgericht w dniu 30 lipca 2007 r. — Kattner (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.