Logowanie

Monitor Polski Nr 96, poz. 426 z 1960

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 424 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1960 r. w sprawie trybu zawiadamiania nadrzędnych organów administracyjnych o niezałatwieniu sprawy w terminie przepisanym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1960-12-19
Data wejscia w życie:1961-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 96, poz. 426 z 1960


pobierz plik

Monitor Polski Nr 96, poz. 426 z 1960 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 424 z 1960

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 grudnia 1960 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rządu z wykonania Narodowego Planu Gospodarczego w 1959 r. i sprawozdania Rządu z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1959 r. oraz w sprawie udzielenia Rządowi absolutorium za ten okres.

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 427 z 1960

  Uchwała nr 427 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1960 r. w sprawie nadawania wyróżnień i odznak "Zasłużonego Działacza Turystyki", "Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej" i "Zasłużonego Mistrza Sportu".

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 428 z 1960

  Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 grudnia 1960 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu wydawania zezwoleń na wyrąb drzew w lasach nie stanowiących własności Państwa i w niektórych lasach państwowych oraz trybu i sposobu kontroli użytkowania tych lasów.

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 425 z 1960

  Uchwała nr 417 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1960 r. w sprawie zakończenia prac związanych z usuwaniem pozostałości zniszczeń wojennych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Protokół z kontroli inspektora pracy

  Jak długo, po sporządzeniu protokołu z kontroli i wniosku do kolegium powinnam otrzymać decyzje pokontrolne z Państwowej Inspekcji Pracy?

 • Termin rozpatrzenia sprawy przez SKO

  W dniu 2006.03.01 złożyłem odwołanie od Decyzji Starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożyłem w sekretariacie Starostwa otrzymując potwierdzającą (...)

 • Zażalenie na postanowienie o dziale spadku

  W jaki sposób, gdzie i w jakim okresie, można odwołać się od postanowienia Sądu Rejonowego dotyczącego działu spadku?

 • Rozpatrzenie odwołania przez SKO

  Jaki termin rozpatrzenia odwołania od decyzji wójta obliguje samorządowe kolegium odwoławcze? Gdzie i kiedy można zażalić się na opieszałość SKO?

 • Ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie

  Czy organ podatkowy (dyrektor izby celnej), wydający decyzję na skutek złożenia odwołania od decyzji organu I instancji, może dowolnie przedłużać termin wydania decyzji (...)

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2009-11-21 nr 282 poz. 15

  Sprawa C-575/08: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 1 października 2009 r. — komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie (...)

 • Komunikat UE z 2009-11-21 nr 282 poz. 15

  Sprawa C-6/09: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 6 października 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie (...)

 • Komunikat UE z 2008-06-21 nr 158 poz. 8

  Sprawa C-108/08 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) wydanego w dniu 11 grudnia 2007 r. w sprawie T-10/06 Portela & Companhia, (...)

 • Komunikat UE z 2008-06-21 nr 158 poz. 8

  Sprawa C-392/07: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 8 maja 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom (...)

 • Komunikat UE z 2009-04-04 nr 82 poz. 8

  Sprawa C-282/08: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 5 lutego 2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.