Logowanie

Monitor Polski Nr 68, poz. 390 z 1965

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 30 października 1965 r. w sprawie sygnalizowania lotów szybowcowych, wzorów i wymiarów sygnałów w lotnictwie szybowcowym oraz składania i rozpatrywania meldunków o niebezpieczeństwie zderzenia w powietrzu statków powietrznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1965-10-30
Data wejscia w życie:1965-12-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 68, poz. 390 z 1965


pobierz plik

Monitor Polski Nr 68, poz. 390 z 1965 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 387 z 1965

  Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 9 grudnia 1965 r. w sprawie udziału jednostek gospodarczych w kosztach budowy urządzeń komunalnych.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 389 z 1965

  Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 3 grudnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw maszyn biurowych z importu centralnego.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 388 z 1965

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1965 r. w sprawie stosowania imiennych czeków gotówkowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Otrzymywanie przez policjanta wyżywienia

  Czy policjantowi przysługuje posiłek regeneracyjny jeśli przed upływem czterogodzinnego okresu służby na wolnym powietrzu odbywał on uzasadnioną przerwę np. w budynku (...)

 • Kompetencje do składania wniosku o ukaranie

  Funkcjonariusze Straży Granicznej mają ograniczony zakres co do nakładania grzywien w formie mandatu karnego i mogą karać tylko za wykroczenia wymienione w rozporządzeniu (...)

 • Praca na wolnym powietrzu

  Jestem cywilnym pracownikiem Jednostki Wojskowej zatrudnionym na etacie wartownika. Moja praca polega na ochronie obiektów Jednostki. Pracuję w systemie dwunastogodzinnego (...)

 • Kontakty z dzieckiem - właściwość sądu

  Który sąd jest właściwy do rozpatrywania spraw dotyczących kontaktów z dzieckiem?

 • Wyjątki w koncesji na alkohol

  Jakie są warunki i koszty uzyskania koncesji w przypadku zaopatrywania statkow, pociagow i samolotów?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-25 poz. 1282

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-28 poz. 1271

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-26 poz. 777

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie zasad współdziałania Straży Granicznej z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej oraz Marynarką Wojenną w zakresie ochrony granicy państwowej.

 • Dziennik Ustaw z 2005-06-02 poz. 816

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lotów dla statków powietrznych niespełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem

 • Legislacja UE z 2009-12-19 nr 338 poz. 17

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. ustanawiające kryteria pozwalające państwom członkowskim na odstępstwo od (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.