Logowanie

Monitor Polski Nr 20, poz. 92 z 1976

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 14 kwietnia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzajów i kategorii handlowych zakładów i punktów gastronomicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1976-04-14
Data wejscia w życie:1976-05-06
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 20, poz. 92 z 1976


pobierz plik

Monitor Polski Nr 20, poz. 92 z 1976 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 91 z 1976

  Zarządzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1976 r. w sprawie zasad wynagradzania sołtysów za inkaso podatków i innych należności finansowych od mieszkańców wsi.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 93 z 1976

  Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 22 kwietnia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie znaków informacji turystycznej dla kierujących pojazdami.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 90 z 1976

  Uchwała nr 82 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1976 r. w sprawie kombinatów rolnych.

 • Monitor Polski Nr 20, poz. 89 z 1976

  Uchwała nr 81 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1976 r. w sprawie zasad i trybu ustalania oraz stosowania cen porównywalnych w latach 1976-1980.

porady prawne online

Porady prawne

 • Opodatkowanie podatkiem VAT usług gastronomicznych

  Prowadzę bar gastronomiczny i sprzedaję dla innych podmiotów posiłki profilaktyczne, które wydawane są dla ich pracowników. Mam problem z ustaleniem stawki VAT. Czy (...)

 • Akty prawne dotyczące sanatoriów

  Piszę pracę licencjacką na temat sprzedaży sanatorium i niestety nie mogę doszukać się żadnych aktów prawnych na podstawie których można by się oprzeć sprzedając (...)

 • Kategorie wierzytelności w upadłości

  Co znaczą poszczególne kategorie zaspakajania wierzytelności z majątku upadłej sp.z o.o? Chcę zgłosić wierzytelność i odsetki z tytułu faktury VAT, a nie wiem do (...)

 • Kontrola zakładów produkujących żywność

  Jakie organy zajmują się kontrolą i zatwierdzaniem zakładów zajmujących się produkcją żywności?

 • Noclegi a koszt uzyskania przychodu

  Prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych często z pracownikami wyjeżdżam poza siedzibę zakładu, często na kilka dni. Nocujemy w (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-13 poz. 964

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie trybu i sposobu współdziałania inspektorów rybołówstwa morskiego z organami Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Policji, Straży Granicznej oraz terenowymi organami administracji morskiej

 • Komunikat UE z 2010-07-23 nr 201 poz. 2

  Sprostowanie do ogłoszenia o konkursach otwartych EPSO/AD/178-179/10 (  Dz.U. C 110 A z 29.4.2010)

 • Komunikat UE z 2010-07-23 nr 201 poz. 3

  Sprostowanie do ogłoszenia o konkursach otwartych EPSO/AD/180-181-182/10 (  Dz.U. C 110 A z 29.4.2010)

 • Legislacja UE z 2007-02-15 nr 43 poz. 9

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 141/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie wymogu zatwierdzenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu (...)

 • Komunikat UE z 2010-09-11 nr 246 poz. 15

  Sprawa C-8/10: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 15 lipca 2010 r. — Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.