Logowanie

Monitor Polski Nr 3, poz. 14 z 1976

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała nr 237 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1975 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nagradzania za prawidłową i terminową oraz przedterminową realizację inwestycji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1975-12-17
Data wejscia w życie:1976-02-06
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 3, poz. 14 z 1976


pobierz plik

Monitor Polski Nr 3, poz. 14 z 1976 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 3, poz. 15 z 1976

  Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 17 stycznia 1976 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie wiosennym 1976 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-25 poz. 118

  Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-17 poz. 443

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu.

 • Komunikat UE z 2006-07-29 nr 178 poz. 15

  Sprawa C-407/05: Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 6 kwietnia 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-23 poz. 291

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Pracy na sfinansowanie rozpoczętych inwestycji realizowanych na potrzeby powiatowych urzędów pracy.

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-14 poz. 1671

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu zwrotu składników majątkowych inwestycji lub jej wartości zrealizowanej w ramach programu operacyjnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.