Logowanie

Monitor Polski Nr 6, poz. 31 z 1976

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 12 stycznia 1976 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dostarczania energii elektrycznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1976-01-12
Data wejscia w życie:1976-04-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 6, poz. 31 z 1976


pobierz plik

Monitor Polski Nr 6, poz. 31 z 1976 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 32 z 1976

  Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 stycznia 1976 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać operat wodnoprawny.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 28 z 1976

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 stycznia 1976 r. w sprawie ustalenia sieci komend rejonowych straży pożarnych.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 30 z 1976

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1976 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 zł i 500 zł.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 29 z 1976

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1976 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Odpowiedź na reklamację

  Spółka cywilna złożyła reklamację do dostawcy energii elektrycznej w związku z nieprawidłowym działaniem licznika. Dostawca opóźnia się z odpowiedzią. Czy dostawcę (...)

 • Rozliczanie kosztów energii elektrycznej w budynku

  Jestem administratorem zespołu 20 pawilonów handlowych. Mam podpisaną umowę na dostawę energii elektrycznej z zakładem energetycznym. Każdy pawilon ma podlicznik. Raz (...)

 • Odszkodowanie za brak energii elektrycznej

  Prowadzę warsztat samochodowy i dostawa energii elektrycznej jest konieczna dla działania mojej firmy. Niestety, przez kilka dni z powodu awarii, dostawa energii była wstrzymana, (...)

 • Przepisanie umowy z zakładem energetycznym

  Jesteśmy z mężem wspówłaścicielami nieruchomości (domek), istnieje zaległość za energię elektryczną dostarczaną do tej nieruchomości (2001r-2002r.). Umowa na (...)

 • Wymontowanie licznika przez zakład energetyczny

  Czy jakieś prawo chroni nas przed pochopnym działaniem Zakładów Energetycznych? Zalegałem ok. 6 tygodni z płatnością za prąd w kwocie 171 PLN. Odsetki od przeterminowanej (...)

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2008-02-14 nr 40 poz. 4

  Zgłoszenie władz norweskich dotyczące przedłużenia okresu obowiązywania obniżonego podatku od energii elektrycznej w regionach Finnmark i North (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-22 poz. 1362

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

 • Komunikat UE z 2010-07-08 nr 184 poz. 188

  Warunki dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia (...)

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-02 poz. 119

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych oraz zakresu tego obowiązku.

 • Komunikat UE z 2008-02-20 nr 47 poz. 21

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyrządów pomiarowych (1)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.