Logowanie

Monitor Polski Nr 25, poz. 364 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie organizacji XX Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2006 r. w Zakopanem.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1998-07-24
Data wejscia w życie:1998-08-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 25, poz. 364 z 1998


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

M.P. 1998 Nr 25 poz. 364 UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie organizacji XX Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2006 r. w Zakopanem Inicjatywa gmin Polski południowej zaowocowała zgłoszeniem przez Polski Komitet Olimpijski w styczniu 1998 r. kandydatury Zakopanego, jako miasta gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2006 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej akceptuje i popiera tę inicjatywę. Wspomagając inicjatywę organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Zakopanem i Krakowie, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej prowadzić będzie działania legislacyjne mające na celu jak najszybsze wdrożenie w Polsce ustawodawstwa gwarantującego bezpieczne, sprawne i zgodne z duchem olimpijskim, a także z wymogami ochrony środowiska i przyrody Tatr, przeprowadzenie w naszym kraju największej zimowej imprezy sportowej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, deklarując swoje poparcie dla składanego w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim wniosku, zwraca się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie - w trybie wymaganym przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski od władz państwa, w którym mają się odbyć igrzyska olimpijskie - gwarancji przestrzegania Karty Olimpijskiej i innych deklaracji stanowiących niezbędną część Akt Kandydatury „Zakopane 2006”, jakie mają być złożone w sierpniu br. w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. W przypadku otrzymania przez miasto Zakopane prawa organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o uwzględnienie w projektach budżetu Państwa na lata 1999-2006 wydatków związanych z realizacją inwestycji sportowych, ekologicznych i infrastruktury komunikacyjnej w rejonie Zakopanego i Krakowa niezbędnych do właściwego przygotowania i przeprowadzenia igrzysk, a także przyjęcia rodziny olimpijskiej i gości Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, iż organizacja Zimowych Igrzysk Olimpijskich jest szansą rozwoju regionu oraz wielką promocją Polski w świecie.

99-08-23

pobierz plik

Monitor Polski Nr 25, poz. 364 z 1998 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 371 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1998 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 370 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 1998 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 365 z 1998

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 363 z 1998

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 362 z 1998

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1997 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 372 z 1998

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 369 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1998 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 374 z 1998

  Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z określeniem stopnia nadawanych kwalifikacji.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 368 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 1998 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 367 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 1998 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 366 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 1998 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 373 z 1998

  Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego z dnia 24 marca 1998 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, w zakresie których mogą być przeprowadzane przewody kwalifikacyjne I i II stopnia.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 445

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie przyznania Krakowowi roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 r. i Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich 2022 r.

 • Komunikat UE z 2006-11-18 nr 280 poz. 50

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków przewidzianych (...)

 • Monitor Polski 2004 nr 32 poz. 563

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Pólnocnoatlantyckiego w Republice Greckiej

 • Komunikat UE z 2006-11-22 nr 285 poz. 133

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie olimpijskiego zawieszenia broni na czas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie w 2006 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-08 poz. 1107

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 października 2012 r. w sprawie określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.