Logowanie

Monitor Polski Nr 30, poz. 413 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie systemu alimentacyjnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1998-09-10
Data wejscia w życie:1998-09-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 30, poz. 413 z 1998


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

M.P. 1998 Nr 30 poz. 413 UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie systemu alimentacyjnego

§

1. Z analizy dochodów i wydatków Funduszu Alimentacyjnego wynikają następujące tendencje: - rośnie liczba osób korzystających ze świadczeń funduszu, - maleje wskaźnik ściągalności. Ten stan niezgodny jest z Konwencją o Prawach Dziecka, która to na rodziców nakłada główną odpowiedzialność za zabezpieczenie, w ramach swoich możliwości, także finansowych, warunków życia niezbędnych do rozwoju dziecka. W tych warunkach zagrożony jest fizyczny, psychiczny i duchowy rozwój dziecka. Sejm wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do opracowania w terminie do dnia 31 grudnia 1998 r. przedsięwzięć na rzecz zmiany obecnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych poprzez: - zmianę ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o Funduszu Alimentacyjnym i innych ustaw związanych z jej funkcjonowaniem, - zwiększenie skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, - dostosowanie poziomu alimentacji ze środków Funduszu do niezbędnych a rzeczywistych potrzeb, w szczególności dzieci, - stworzenie zachęt i możliwości na rynku pracy i w edukacji rodzicom zobowiązanym do alimentacji w celu wypełnienia przez nich podstawowych funkcji rodzicielskich, - maksymalizację wysiłków na rzecz zawarcia umów o obrocie prawnym z innymi państwami w celu gwarancji dochodzenia roszczeń alimentacyjnych.

99-08-23

2 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uważa, że wszelkie podjęte zmiany powinny zmierzać do poprawy sytuacji osób alimentowanych oraz sprzyjać umacnianiu więzi rodzinnych między rodzicami a dziećmi.

§

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SEJMU

Maciej Płażyński

pobierz plik

Monitor Polski Nr 30, poz. 413 z 1998 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-02 poz. 443

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wzoru oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-06 poz. 395

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 1000

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym.

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-03 poz. 1963

  Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

 • Dziennik Ustaw z 1991-04-18 poz. 200

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.