Logowanie

Monitor Polski Nr 32, poz. 454 z 1998

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1998 r. w sprawie prorodzinnego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1998-09-23
Data wejscia w życie:1998-09-17
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 32, poz. 454 z 1998


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

M.P. 1998 Nr 32 poz. 454

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1998 r. w sprawie prorodzinnego podatku dochodowego od osób fizycznych

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze przesłanki art. 71 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wyrażające potrzebę ochrony przez państwo żywotnych interesów polskiej rodziny, wzywa Rząd do:

1. Zagwarantowania środków finansowych w budżecie państwa na rok 1999 w celu wprowadzenia do systemu podatku dochodowego od osób fizycznych powszechnych odpisów i innych ulg z tytułu utrzymywania dzieci oraz stopniowego podwyższania wysokości kwot zasiłków rodzinnych.

2. Przedstawienia projektów ustaw zawierających udogodnienia podatkowe dla rodzin utrzymujących dzieci i uczącą się młodzież oraz przewidujących stopniowe podwyższanie zasiłków rodzinnych dostosowanych do wzrastających potrzeb uczniów.

3. Objęcia równoważną pomocą materialną rodzin z dziećmi i uczącą się młodzieżą wyłączonych z systemu podatku dochodowego od osób fizycznych, zwłaszcza rodzin wiejskich. Proponowane rozwiązania nie mogą oznaczać zaniechania budowy zreformowanego systemu zewnętrznego wsparcia rodziny.

99-08-23

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Zestawienie poprawek zgłoszonych w trakcie drugiego czytania w dniu 22 września 1998 r. do projektu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie prorodzinnego podatku dochodowego od osób fizycznych

1) w pkt 1 po wyrazach „utrzymywania dzieci” dodać wyrazy „oraz stopniowego podwyższania wysokości kwot zasiłków rodzinnych”;

2) w pkt 2 po wyrazach „uczącą się młodzież” dodać wyrazy „oraz przewidujących stopniowe podwyższanie zasiłków rodzinnych dostosowanych do wzrastających potrzeb uczniów”;

3) po pkt 3 dodać zdanie w brzmieniu: „Proponowane rozwiązania nie mogą oznaczać zaniechania budowy zreformowanego systemu zewnętrznego wsparcia rodziny”.

99-08-23

pobierz plik

Monitor Polski Nr 32, poz. 454 z 1998 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Dochody zwolnione a zeznanie roczne

  Czy w rozliczeniu rocznym do urzędu skarbowego występuje obowiązek wykazania pobrania dopłat bezpośrednich? Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 116 ustawy o podatku dochodowym (...)

 • Umorzenie pożyczki udzielonej z ZFRON-u

  Jako zakład pracy chronionej udzieliliśmy pracownikowi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pożyczki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Po jakimś (...)

 • Deklaracje PIT-4 a rok podatkowy

  Rok podatkowy spółki z o.o. trwa od 1 lipca 2006 r. do 31 czerwca 2007 r. Czy spółka jest zobowiązana składać co miesiąc deklaracje PIT-4 (czyli stosować stare zasady)?

 • Zaświadczenia z urzędu skarbowego dot. spółki

  Dla spółki jawnej zaświadczenia z urzedu skarbowego o nie zaleganiu z podatkami z działalności gospodarczej mają być wystawione na wspólników czy też na spółkę (...)

 • Podatek dochodowy w spółce komandytowo-akcyjnej

  Jak następuje zapłata podatku dochodowego w spółce komandytowo-akcyjnej składającej się z podmiotów będących osobami prawnymi i fizycznymi? Czy miesięczne zaliczki (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-27 poz. 1764

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-27 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-30 poz. 1324

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznania podatkowego obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-10 poz. 1924

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 • Komunikat UE z 2009-11-07 nr 267 poz. 25

  Sprawa C-262/09: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln (Niemcy) w dniu 13 lipca 2009 r. — Wienand (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.