Logowanie

Monitor Polski Nr 13, poz. 174 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie realizacji polityki kulturalnej państwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-04-08
Data wejscia w życie:1999-04-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 13, poz. 174 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

M.P. 1999 Nr 13 poz. 174 UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie realizacji polityki kulturalnej państwa

Zgodnie z Konstytucją państwo stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości Narodu Polskiego, jego trwania i rozwoju. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że obecna sytuacja instytucji kultury oraz trudności, jakie dotknęły organizację życia kulturalnego w kraju, stwarzają zagrożenie dla realizacji tych zasad. Sejm zwraca się do Rady Ministrów o przedstawienie w trybie pilnym całościowej koncepcji polityki kulturalnej państwa oraz wyraża przekonanie, iż struktura Rządu musi gwarantować ministrowi właściwemu do spraw kultury organizacyjne i finansowe podstawy, umożliwiające koordynację i realizację zasad polityki kulturalnej państwa. Sejm oczekuje od Rządu szybkiego wyjaśnienia nieporozumień organizacyjnych i sporów kompetencyjnych oraz usunięcia sprzeczności prawnych, jakie ujawniły się w procesie decentralizacji zarządzania instytucjami kultury. Sejm zwraca się do Rządu o jednoznaczne określenie statusu prawnoorganizacyjnego instytucji kultury i zasad finansowania różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych oraz o pilne podjęcie niezbędnych inicjatyw ustawodawczych.

MARSZAŁEK SEJMU W/Z

Stanisław Zając Wicemarszałek Sejmu

99-08-23

pobierz plik

Monitor Polski Nr 13, poz. 174 z 1999 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-14 poz. 1599

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Wykonawczego do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2000-2003, sporządzonego w Jerozolimie dnia 28 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-21 poz. 195

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej

 • Komunikat UE z 2007-10-02 nr 230 poz. 15

  Sprostowanie do Programu Kultura (2007-2013) — Zaproszenie do składania wniosków — EACEA/26/07 — Sieciowa współpraca organizacji prowadzących (...)

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-15 poz. 582

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej IX Porozumieniem wykonawczym sporządzonym w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-07 poz. 1535

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 5 czerwca 1993 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.