Logowanie

Monitor Polski Nr 18, poz. 241 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 1999 r. w 50 rocznicę utworzenia Rady Europy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-05-21
Data wejscia w życie:1999-05-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 18, poz. 241 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

M.P. 1999 Nr 18 poz. 241

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 1999 r. w 50 rocznicę utworzenia Rady Europy

Polski parlament obchodzi 50 rocznicę utworzenia Rady Europy w poczuciu współodpowiedzialności za losy kontynentu. Rada Europy stała się zaczynem rozwoju dążeń integracyjnych, którego dzisiaj jesteśmy uczestnikami i świadkami. Doniosły i niekwestionowany jest dorobek tej organizacji w dziele promocji i obrony demokracji oraz praw człowieka. Po załamaniu się ustroju komunistycznego Rada Europy pierwsza otworzyła swoje struktury dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej i tym samym stała się dziś organizacją reprezentującą niemal wszystkie kraje europejskie. Dokonania Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w zakresie tworzenia zasad ustrojowych oraz podstaw polityki prawnej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej stanowią cenny czynnik jedności politycznej, do której zmierza Europa. Wzmocnienie statusu Zgromadzenia i jego kompetencji stanowi ważną szansę zwiększenia wpływu Rady Europy na przyszłość kontynentu. Ścisłe współdziałanie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i parlamentów narodowych tworzy gwarancję wpływu obywateli państw członkowskich na urzeczywistnienie głównych idei Rady Europy: umocnienie demokracji, poszanowanie praw człowieka, rozwój międzynarodowej współpracy. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 50 rocznicę utworzenia Rady Europy udziela pełnego poparcia jej działaniom.

MARSZAŁEK SEJMU / - / Maciej Płażyński

99-08-23

pobierz plik

Monitor Polski Nr 18, poz. 241 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 248 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1999 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 - na III kwartał 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 242 z 1999

  Zarządzenie Marszałka Sejmu z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 254 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 253 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwietniu 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 252 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 251 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 250 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 249 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 247 z 1999

  Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego w związku z domniemaniem przywozu na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych i wyrządzenia przez ten przywóz szkody przemysłowi krajowemu.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 246 z 1999

  Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie wszczęcia postępowania antydumpingowego w związku z domniemaniem przywozu na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych i wyrządzenia przez ten przywóz szkody przemysłowi krajowemu.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 261 z 1999

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 260 z 1999

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 259 z 1999

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwot świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 258 z 1999

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytur lub renty za tajne nauczanie.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 257 z 1999

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 256 z 1999

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur lub rent.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 255 z 1999

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 1999 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 244 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 243 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 18, poz. 245 z 1999

  Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.