Logowanie

Monitor Polski Nr 23, poz. 330 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-06-24
Data wejscia w życie:1999-06-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 23, poz. 330 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/3

M.P. 1999 Nr 23 poz. 330 UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej krytycznie ocenia działalność kontrolną Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed negatywnymi skutkami programów zawierających przemoc, okrucieństwo i pornografię. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do skutecznego egzekwowania od nadawców przestrzegania zapisów ustawy o radiofonii i telewizji odnoszących się do ochrony najmłodszych obywateli naszego kraju przed demoralizacją. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej krytycznie ocenia brak działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która powinna dołożyć wszelkich starań, aby Polskie Radio mogło powrócić do całodobowej emisji Programu Drugiego i Programu Czwartego. Krajowa Rada musi bowiem dbać o wykonywanie zapisów ustawowych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do niezwłocznego podjęcia pracy nad takimi rozwiązaniami, które przywrócą słuchaczowi, a więc płatnikowi abonamentu - pełny dostęp do wszystkich programów radia publicznego.

MARSZAŁEK SEJMU / - / Maciej Płażyński

99-08-23

©Kancelaria Sejmu

s. 2/3

Zestawienie poprawek do uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności

1) wyraz „przyjmuje” zastąpić wyrazem „odrzuca”; - poseł J.M.Jackowski U w a g a: przyjęcie tej poprawki czyni bezprzedmiotowym głosowanie nad kolejnymi poprawkami (art. 12 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji)

2) po zdaniu pierwszym dodać następujące zdania w brzmieniu: - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej krytycznie ocenia działalność kontrolną Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie ochrony dzieci i młodzieży przed negatywnymi skutkami programów zawierających przemoc, okrucieństwo i pornografię. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do skutecznego egzekwowania od nadawców przestrzegania zapisów ustawy o radiofonii i telewizji odnoszących się do ochrony najmłodszych obywateli naszego kraju przed demoralizacją. - poseł T.Cymański - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej krytycznie ocenia brak działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która powinna dołożyć wszelkich starań, aby Polskie Radio mogło powrócić do całodobowej emisji Programu Drugiego i Programu Czwartego. Krajowa Rada musi bowiem dbać o wykonywanie zapisów ustawowych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do niezwłocznego podjęcia pracy nad takimi rozwiązaniami, które przywrócą słuchaczowi, a więc płatnikowi abonamentu - pełny dostęp do wszystkich programów radia publicznego. - poseł M.Libicki - poseł T.Wełnicki

99-08-23

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

-2- Sejm Rzeczypospolitej Polskiej krytycznie ocenia pracę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która w kolejnym roku swojej działalności nie ustaliła w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przypomina Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, że projektowanie tej polityki z Premierem Rządu, nie jest uprawnieniem, ale obowiązkiem jednoznacznie nałożonym art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do niezwłocznego wypełnienia zadań wynikających z art. 6 ust. 2 pkt 1 tejże ustawy. - poseł T.Wełnicki - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej krytycznie ocenia pracę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która nie podejmuje działań mających na celu usprawnienie systemu finansowania mediów publicznych z abonamentu. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przypomina Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, że do jej kompetencji i obowiązków należy nie tylko przekazywanie radiu i telewizji funduszy z opłat abonamentowych, ale przede wszystkim praca na rzecz utrzymania na odpowiednim poziomie tego źródła finansowania TVP i PR. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do niezwłocznego przygotowania propozycji rozwiązania tego problemu. Jest wskazane, aby był to jeden z elementów porozumienia z Premierem Rządu co do polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji - do których to ustaleń Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest zobligowana ustawowo.”. - poseł T.Wełnicki

99-08-23

pobierz plik

Monitor Polski Nr 23, poz. 330 z 1999 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2001 nr 24 poz. 415

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności.

 • Monitor Polski 1998 nr 25 poz. 365

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności.

 • Monitor Polski 2000 nr 20 poz. 409

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej działalności.

 • Monitor Polski 2004 nr 29 poz. 484

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie sprawozdania Krajowej rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności

 • Monitor Polski 2004 nr 24 poz. 411

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie dotyczącym prowadzonych w latach 2001-2003 postępowań koncesyjnych w sprawach rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.