Logowanie

Monitor Polski Nr 23, poz. 333 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie realizacji ustaleń zawartych w Protokole z rozmów przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z przedstawicielami Central Związków Rolników.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-06-25
Data wejscia w życie:1999-06-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 23, poz. 333 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

M.P. 1999 Nr 23 poz. 333 UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie realizacji ustaleń zawartych w Protokole z rozmów przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z przedstawicielami Central Związków Rolników

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zapoznał się ze stanem realizacji ustaleń zawartych w podpisanym w dniu 8 lutego 1999 r. Protokole z rozmów przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z przedstawicielami Central Związków Rolników i w związku z trudną sytuacją ekonomiczną i społeczną w jakiej znajduje się polska wieś i rolnictwo uznaje za konieczne kontynuowanie pracy nad realizacją tego dokumentu. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do Rządu o przygotowanie w terminie do dnia 30 czerwca bieżącego roku całościowego projektu polityki państwa wobec wsi i rolnictwa - Paktu dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.

MARSZAŁEK SEJMU Maciej Płażyński

99-08-23

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Zestawienie poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania do projektu uchwały w sprawie realizacji ustaleń zawartych w Protokole z rozmów przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z przedstawicielami Central Związków Rolników (druk nr 1105)

1) skreślić pierwszy i drugi akapit; - odrzucić

2) dodać nowy pierwszy akapit w brzmieniu: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zapoznał się ze stanem realizacji ustaleń zawartych w podpisanym w dniu 8 lutego 1999 r. Protokole z rozmów Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z Przedstawicielami Central Związków Rolników i w związku z trudną sytuacją ekonomiczną i społeczną w jakiej znajduje się polska wieś i rolnictwo uznaje za konieczne kontynuowanie pracy nad realizacją tego dokumentu.”. - odrzucić U w a g a : poprawki nr 1 i 2 należy głosować łącznie.

99-08-23

pobierz plik

Monitor Polski Nr 23, poz. 333 z 1999 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-30 poz. 97

 • Monitor Polski 2003 nr 25 poz. 350

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie realizacji przez Radę Ministrów ustaleń Traktatu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej dotyczących dofinansowania z budżetu państwa dopłat bezpośrednich w latach 2004-2006

 • Monitor Polski 2012 poz. 111

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wezwania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników

 • Monitor Polski 2012 poz. 295

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wsparcia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i wezwania Parlamentu Europejskiego do aktywnego działania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej, konkurencyjności i postępu oraz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników

 • Monitor Polski 2011 nr 39 poz. 426

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. w srpawie 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.