Logowanie

Monitor Polski Nr 25, poz. 365 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-07-08
Data wejscia w życie:1999-08-03
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 25, poz. 365 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

M.P. 1999 Nr 25 poz. 365

Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Uznając, że użytkowanie odnawialnych źródeł energii umożliwia osiągnięcie korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych powinien stać się integralnym elementem zrównoważonego rozwoju państwa. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dostrzegając konieczność likwidacji barier hamujących wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz uznając odpowiedzialność centralnych organów administracji rządowej za stworzenie dogodnych warunków do rozwoju energetyki odnawialnej, wzywa Radę Ministrów do podjęcia następujących działań:

1) przyjęcia zobowiązania do osiągnięcia, w perspektywie średnioterminowej i długoterminowej, określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym państwa,

2) opracowania, w terminie do końca 1999 r., strategii rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce wraz z programem działań krótko, średnio i długoterminowych, zapewniających odpowiedni wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

3) zharmonizowania strategii rozwoju energetyki odnawialnej z polityką energetyczną i polityką ekologiczną państwa,

4) stworzenia warunków prawnych i finansowych do aktywnego uczestnictwa podmiotów gospodarczych, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych w rozwoju energetyki odnawialnej, z uwzględnieniem specyfiki tego sektora, opierającego się głównie na instalacjach małych i rozproszonych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje udział w pracach nad stworzeniem warunków prawnych, sprzyjających rozwojowi energetyki odnawialnej, a także w pracach nad opracowaniem projektu ustawy o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

99-08-23

pobierz plik

Monitor Polski Nr 25, poz. 365 z 1999 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Ulga podatkowa w podatku rolnym

  Podatnik podatku rolnego zainstalował na budynku mieszkalnym kolektory słoneczne. Czy zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2c jest to urządzenie do wykorzystywania na cele produkcyjne (...)

 • Odszkodowanie za brak energii elektrycznej

  Prowadzę warsztat samochodowy i dostawa energii elektrycznej jest konieczna dla działania mojej firmy. Niestety, przez kilka dni z powodu awarii, dostawa energii była wstrzymana, (...)

 • Odpowiedź na reklamację

  Spółka cywilna złożyła reklamację do dostawcy energii elektrycznej w związku z nieprawidłowym działaniem licznika. Dostawca opóźnia się z odpowiedzią. Czy dostawcę (...)

 • Kara za nielegalny pobór energii

  Czy zakład energetyczny może nałożyć na mnie za nielegalny pobór energii taką wysoką karę tj. 1700 zł i 1500 zł? Jaka jest podstawa prawna nałożenia takiej kary?

 • nielegalne pobieranie energii a wadliwe działanie licznika

  Czy nieprawidłowe działanie licznika zawsze skutkuje uznaniem, że energia elektryczna pobierana była nielegalnie?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.