Logowanie

Monitor Polski Nr 31, poz. 467 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1999 r. w sprawie pomocy społecznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-23
Data wejscia w życie:1999-09-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 31, poz. 467 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

M.P. 1999 Nr 31 poz. 467 UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1999 r. w sprawie pomocy społecznej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze występujące w ostatnich latach poważne problemy pomocy społecznej, polegające między innymi na niedoborze środków na świadczenia pomocy społecznej oraz niemożności wykonywania przez ośrodki pomocy społecznej przypisanych im w ustawie o pomocy społecznej zadań, zwraca się do Rządu, aby:

1) w terminie pilnym zapewnił środki finansowe na zadania pomocy społecznej w bieżącym roku,

2) zaplanował w projekcie ustawy budżetowej na 2000 r. środki zapewniające pełną realizację zadań pomocy społecznej oraz spłacenie zaległości wobec rodzin zastępczych. Sejm zwraca się ponadto do Rządu, aby:

1) podjął kompleksowe działania w różnych obszarach polityki państwa, a w szczególności w edukacji, opiece nad dziećmi, aktywizacji bezrobotnych, mieszkalnictwie, mające na celu zapobieganie „dziedziczeniu biedy” i tym samym przywracające pomocy społecznej właściwe jej miejsce,

2) zapewnił odpowiednie środki finansowe na prawidłowe funkcjonowanie jednostek specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej,

3) w celu zagwarantowania środków na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym wydał rozporządzenie, na podstawie art. 165 ust. 3 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, umożliwiające finansowanie z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych między innymi dla osób uzależnionych od alkoholu, psychicznie chorych, chorych zakaźnie,

4) dokonał analizy obowiązujących rozwiązań pod względem celowości udzielania wsparcia w obecnym zakresie, szczególnie odnośnie rodzin zastępczych oraz zasiłków pielęgnacyjnych wraz z przygotowaniem odpowiednich rozwiązań legislacyjnych,

5) doprowadził do zakończenia w 2000 r. zaawansowanych inwestycji, zwłaszcza domów pomocy społecznej,

6) podjął działania na rzecz zintegrowania środków i instytucji, niosących pomoc osobom korzystającym z wsparcia pomocy społecznej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd do rozpoczęcia realizacji przepisów ustawy o pomocy społecznej, dotyczących zagwarantowania środków dla stosowania właściwych norm zatrudnienia pracowników socjalnych oraz do wykorzystania badań nad minimum socjalnym przy ustalaniu kryteriów uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej.

15-12-00

pobierz plik

Monitor Polski Nr 31, poz. 467 z 1999 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-15 poz. 172

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-10 poz. 548

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-11 poz. 1056

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-21 poz. 754

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących z upoważnienia wojewody zadania w zakresie pomocy społecznej.

 • Monitor Polski 2001 nr 27 poz. 447

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2001 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.