Logowanie

Monitor Polski Nr 36, poz. 549 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 1999 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-11-15
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 36, poz. 549 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

M.P. 1999 Nr 36 poz. 549

OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 1999 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Na podstawie art. 45c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162 poz. 1119) ogłasza się średnie podstawowych dochodów podatkowych gmin za 1999 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca, dla następujących kategorii gmin:

Kategoria gminy

Średnia podstawowych dochodów podatkowych gmin za 1999 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zł 419,38 403,38 539,84 648,48 796,17

I (gminy do 5 tys mieszkańców) II (gminy powyżej 5 tys do 10 tys mieszkańców) III (gminy powyżej 10 tys do 50 tys mieszkańców) IV (gminy powyżej 50 tys do 300 tys mieszkańców) V (gminy powyżej 300 tys mieszkańców)

01/03/00

pobierz plik

Monitor Polski Nr 36, poz. 549 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 552 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 547 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 544 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 546 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 540 z 1999

  Zarządzenie Nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad składania przez wojewodę sprawozdania z wykonywanej działalności.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 554 z 1999

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia oraz kwot granicznych przychodu w 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 553 z 1999

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 551 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 545 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 550 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 548 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 541 z 1999

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 543 z 1999

  Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 5 października 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Lubuskiego.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 542 z 1999

  Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 539 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 1999 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 36, poz. 538 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 sierpnia 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 54 poz. 744

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 29 października 2002 r. w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 2002 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

 • Monitor Polski 2000 nr 2 poz. 45

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 1999 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

 • Monitor Polski 2001 nr 40 poz. 664

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 2001 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-23 poz. 1281

  Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

 • Monitor Polski 2011 nr 61 poz. 586

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2010 r. przypadających na jednego mieszkańca


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.