Logowanie

Monitor Polski Nr 4, poz. 15 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie uwięzienia przez władze Chińskiej Republiki Ludowej działaczy opozycji demokratycznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-01-22
Data wejscia w życie:1999-02-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 4, poz. 15 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

M.P. 1999 Nr 4 poz. 15 UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie uwięzienia przez władze Chińskiej Republiki Ludowej działaczy opozycji demokratycznej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraza głębokie oburzenie z powodu skazania przez władze Chińskiej Republiki Ludowej na kary kilkunastoletniego więzienia działaczy opozycji demokratycznej Xu Wengli, Wang Youcai, Qin Yongmin, Zhang Shanguang i wielu innych. Uważamy to za jaskrawy przykład łamania przez władze Chińskiej Republiki Ludowej praw człowieka i obywatela, chronionych prawem międzynarodowym, uznanym także przez to państwo. Działania te zostały podjęte przez władze chińskie w kilka dni po uroczyście obchodzonej na całym świecie 50 rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa władze Chińskiej Republiki Ludowej do zaprzestania represji i jak najszybszego uwolnienia skazanych. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do całej społeczności międzynarodowej o solidarność z więzionymi za przekonania i działanie na rzecz przywrócenia im wolności.

99-08-23

pobierz plik

Monitor Polski Nr 4, poz. 15 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 24 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie wysokości obowiązkowej opłaty z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 16 z 1999

  Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 1999 r. - Posłanie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do Narodu Białoruskiego.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 23 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 35 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze paliwowo-energetycznym w czwartym kwartale 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 34 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 33 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 32 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 31 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 30 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 29 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w IV kwartale 1998 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 28 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 27 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z nagród z zysku w czwartym kwartale 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 26 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 25 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 22 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 1998 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 21 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 1998 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 20 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 1998 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 19 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 1998 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 18 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 4, poz. 17 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania (...)

 • Opozycja do interwencji ubocznej

  Sprawa cywilna. W jaki formalny sposób składa się opozycję przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego? Jaki sąd i w jakim trybie rozpatruje opozycję? Od jakiego momentu (...)

 • Repatriacja z Białorusi

  Jestem obywatelem Białorusi pochodzenia polskiego. Skończyłem studia wyższe w Polsce. Wiem że w ustawie istnieje zapis iż obywatele azjatyckich krajów oraz azjatyckiej (...)

 • Zaskarżalność postanowień sądu

  Sąd na posiedzeniu jawnym nie kończącym sprawy wydał postanowienie niekorzystne i niemożliwe do zrealizowania przez powoda. Jak zaskarżyć takie postanowienie lub skłonić (...)

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2007-12-06 nr 294 poz. 21

  Sprostowanie do zawiadomienia o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu niektórych spawanych rur i przewodów rurowych z żeliwa (...)

 • Monitor Polski 2008 nr 6 poz. 71

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 11 kwietnia 2007 r. między Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 6 poz. 106

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia podpisanego w Pekinie dnia 22 października 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.

 • Monitor Polski 2006 nr 13 poz. 170

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 31 stycznia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o zmianie Umowy między Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 81 poz. 817

  Oświadczenie rządowe z dnia 13 lipca 2011 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy finansowej, sporządzonej w Warszawie dnia 29 września 2000 r., podpisanym w Pekinie dnia 12 stycznia 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.