Logowanie

Monitor Polski Nr 6, poz. 64 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1999 r. z okazji 80 rocznicy zwołania Sejmu Ustawodawczego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-17
Data wejscia w życie:1999-03-12
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 6, poz. 64 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

M.P. 1999 Nr 6 poz. 64 UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1999 r. z okazji 80 rocznicy zwołania Sejmu Ustawodawczego

„Domu swego ojczystego jedyny pan i gospodarz.” Tak określił rolę polskiego parlamentu Józef Piłsudski otwierając w Warszawie 10 lutego 1919 roku obrady Sejmu Ustawodawczego. Z okazji

80. rocznicy tego doniosłego historycznego aktu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wierny tradycjom rodzimego parlamentaryzmu, świadomy swych praw i obowiązków składa głęboki hołd wszystkim posłom pierwszego Sejmu Drugiej Rzeczypospolitej. Reprezentując suwerenną wolę całego Narodu posłowie Konstytuanty zbudowali demokratyczne fundamenty odrodzonego, nowoczesnego państwa. Sejm Ustawodawczy 1919 roku stworzył podstawę dla rozwoju świadomości obywatelskiej i politycznej wszystkich Polaków. Wzmocniona cnotą patriotyzmu i rzetelną pracą świadomość ta, pomimo wyjątkowo trudnych warunków zewnętrznych i wewnętrznych, w ciągu kilkunastu lat pozwoliła uczynić z Polski szanowane w świecie państwo. Wydarzenia sprzed osiemdziesięciu lat przypominają nam o naszej wielkiej, wspólnej odpowiedzialności wobec historii, wobec licznych pokoleń, które walczyły o wolną, sprawiedliwą i zasobną Polskę.

99-08-23

pobierz plik

Monitor Polski Nr 6, poz. 64 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 74 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 69 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 65 z 1999

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Polskę Traktatu Północnoatlantyckiego.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 75 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 76 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 73 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 72 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 71 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 78 z 1999

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 77 z 1999

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 70 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 1998 r. skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 68 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 1998 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 67 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 66 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 1998 r. o nadaniu orderu.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.