Logowanie

Monitor Polski Nr 11, poz. 198 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2000 r. upamiętniająca 60. rocznicę zbrodni katyńskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-04-13
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 11, poz. 198 z 2000


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

M.P. 2000 Nr 11 poz. 198

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 kwietnia 2000 r. upamiętniająca

60. rocznicę zbrodni katyńskiej.

60 lat temu , w kwietniu 1940 r., z polecenia najwyższych władz Związku Sowieckiego organy NKWD rozpoczęły mordowanie jeńców polskich, przede wszystkim oficerów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji Państwowej, administracji i sądownictwa, przetrzymywanych w obozach jenieckich Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska. W okrutny sposób wymordowano wówczas w Lesie Katyńskim, w Twerze i Charkowie oraz w innych miejscach 22 tysiące przedstawicieli polskich elit- ludzi do końca oddanych sprawie wolności i niepodległości Polski. Rozpacz, ból i smutek rodzin pomordowanych oraz całego narodu były tym większe, że przez pół wieku zbrodni tej towarzyszyła zmowa milczenia. W

60. rocznicę zbrodni katyńskiej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa głęboki hołd pamięci pomordowanych obywateli Rzeczypospolitej. Tych wszystkich, którzy niezłomnie dotrzymali wierności swojej ojczyźnie, płacąc życiem za swą nieugiętą postawę, Sejm czci jako najlepszych synów Narodu. W

60. rocznicę zbrodni katyńskiej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu Narodu Polskiego, ciężko doświadczonego zbrodniami nazistowskiego i komunistycznego ludobójstwa, potępia wszelkie akty eksterminacji, masowe mordy, deportacje i naruszanie praw człowieka. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do ujawnienia prawdy o zbrodni katyńskiej, a zwłaszcza: rodzinom pomordowanych, które z wielkim poświęceniem domagały się prawdy o losach najbliższych, tym Polakom w kraju i na emigracji, którzy w czasach zakłamywania naszej historii mieli odwagę odkrywać i głosić prawdę o Katyniu, uczestnikom Pielgrzymki Rodzin Katyńskich za heroiczny akt przebaczenia i za wezwanie do pojednania, Kongresowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, który we wrześniu 1951 r. powołał Komisję Izby Reprezentantów do zbadania okoliczności zbrodni katyńskiej, tym Rosjanom, którzy kierując się poczuciem moralności, honoru o godności usiłowali przerwać zmowę milczenia , ujawnić fakty i dokumenty ukazujące sprawców tej zbrodni. Sejm, podkreśla, że sprawcy zbrodni katyńskiej nie zostali ukarani, a problem odpowiedzialności prawnej nie został jeszcze rozstrzygnięty. Sejm wyraża przekonanie, że godne upamiętnienie ofiar mordu katyńskiego, ujawnienie pełnej prawdy o zbrodni, będzie służyć zabliźnieniu dawnych ran i kształtowaniu przyjaznych stosunków między Rzecząpospolitą Polską o Federacją Rosyjską.

04/28/00

pobierz plik

Monitor Polski Nr 11, poz. 198 z 2000 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.