Logowanie

Monitor Polski Nr 12, poz. 241 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2000 r. w 60. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-04-12
Data wejscia w życie:2000-04-12
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 12, poz. 241 z 2000


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 kwietnia 2000 r. w

60. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. I. Przed 60 laty na polecenie najwyższych władz Związku Sowieckiego dokonana została Zbrodnia Katyńska. W Katyniu, Twerze, Charkowie, Kijowie, Mińsku i innych miejscowościach NKWD zamordowała około 22 tysięcy polskich jeńców – oficerów służby stałej i rezerwy Wojska Polskiego, oficerów i podoficerów Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej i Straży Więziennej, pracowników wywiadu i wymiaru sprawiedliwości. Zginął kwiat inteligencji polskiej. Zbrodnia Katyńska była największą zbrodnią popełnioną na polskich jeńcach wojennych w czasie II wojny światowej. Jako zbrodnia wojenna i zbrodnia przeciwko ludzkości nie podlega przedawnieniu. Dlatego Senat Rzeczypospolitej Polskiej domaga się pełnego ustalenia wszystkich sprawców tej zbrodni oraz jeżeli żyją – ich osądzenia. To samo należy uczynić w stosunku do sprawców wszystkich aktów zbrodniczych, wymierzonych przeciwko obywatelom polskim na terenach Rzeczypospolitej zajętych w czasie II wojny światowej przez Związek Sowiecki. Uwięziono setki tysięcy obywateli polskich, wśród nich tysiące żołnierzy Armii Krajowej. Półtora miliona osób deportowano w głąb Związku Sowieckiego. III. Przez pół wieku prawda o Zbrodni Katyńskiej była nie tylko tchórzliwie przemilczana, ale haniebnie fałszowana przez władze komunistyczne w Polsce i Związku Sowieckim, a także przez niektóre wpływowe koła polityczne na Zachodzie. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża podziękowanie wszystkim tym, którzy w kraju i zagranicą niezłomnie walczyli o ujawnienie prawdy o Zbrodni Katyńskiej i często byli z tego powodu represjonowani IV. Zbrodnia Katyńska, tak, jak wszystkie inne zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej przez reżymy nazistowski i komunistyczny, jest przestrogą i nie może się powtórzyć. Stosunki między państwami i narodami muszą opierać się na pokoju i współpracy, ale także na prawdzie. Senat Rzeczypospolitej Polskiej ma świadomość ogromu postępu, który nastąpił od 1990 r. w stosunkach polsko-rosyjskich dotyczących kwestii Zbrodni Katyńskiej, ale uważa, że dokonanie ostatecznego rozrachunku tej zbrodni

Opracowano na podstawie: M.P. 2000 r. Nr 12, poz. 241

II.

05/23/00

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

dobrze przyczyni się do pojednania i rozwoju przyjaznych stosunków polskorosyjskich.

05/23/00

pobierz plik

Monitor Polski Nr 12, poz. 241 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 246 z 2000

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie częściowego podziału rezerwy płacowej na zmiany organizacyjne i nowe zadania w państwowych jednostkach budżetowych.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 245 z 2000

  Uchwała Nr 30 Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie uznania za nie obowiązującą uchwały w sprawie zasad ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 254 z 2000

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 253 z 2000

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 252 z 2000

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 251 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2000 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 250 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 249 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 248 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 247 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 243 z 2000

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 242 z 2000

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 244 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2000 r. o nadaniu orderu.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.