Logowanie

Monitor Polski Nr 15, poz. 347 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-05-29
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 15, poz. 347 z 2000


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, poz. 69 i Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 12, poz. 136), w oparciu o dostępne dane, ogłasza się za rok budżetowy 1999:

1) kwoty: a) państwowego długu publicznego – 274 019,1 mln zł, b) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych – 19 544,0 mln zł, c) długi Skarbu Państwa – 264 370,3 zł, d) niewymagalnych zobowiązań z tytuły poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa – 18 565,0 mln zł,

2) relacja do produktu krajowego brutto: a) kwoty państwowego długu publicznego wyniosła 44,41%, b) łącznej kwoty państwowego długu publicznego powiększonej o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych wyniosła 45,75%, c) kwoty długu Skarbu Państwa wyniosła 41,84%, d) łącznej kwoty długu Skarbu Państwa powiększonej o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa wyniosła 44,17%.

Opracowano na podstawie: M.P. 2000 r. Nr 15, poz. 347

06/08/00

pobierz plik

Monitor Polski Nr 15, poz. 347 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 325 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2000 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 350 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 344 z 2000

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2000 r. w sprawie ustalenia wzoru karty do głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji wybranego w dniu 21 września 1997 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 346 z 2000

  Zarządzenie Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2000 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 351 z 2000

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 345 z 2000

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 maja 2000 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania likwidatora mienia byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 349 z 2000

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 348 z 2000

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w pierwszym kwartale 2000 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 343 z 2000

  Uchwała Nr 33 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Krajowego Systemu Notyfikacji przepisów technicznych, norm oraz procedur oceny zgodności.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 342 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 341 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 340 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 339 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 338 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 337 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 336 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 marca 2000 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 335 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 334 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskij z dnia 24 marca 2000 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 333 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 15, poz. 332 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 42 poz. 464

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski 2001 nr 32 poz. 531

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-17 poz. 1312

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-01 poz. 1083

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski 2004 nr 23 poz. 403

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie ogłoszeń kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.