Logowanie

Monitor Polski Nr 17, poz. 390 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany regulaminu Trybunału Konstytucyjnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-06-13
Data wejscia w życie:2000-06-20
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 17, poz. 390 z 2000


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

UCHWAŁA ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany regulaminu Trybunału Konstytucyjnego. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego: przewodniczący: Marek Safjan, sędziowie: Janusz Trzciński, Jerzy Ciemniewski, Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Teresa Dębowska-Romanowska, Lech Garlicki, Stefan J. Jaworski, Wiesław Johann, Krzysztof Kolasiński, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Andrzej Mączyński, Ferdynand Rymarz, Jadwiga Skórzewska-Łosiak, Jerzy Stępień, Marian Zdyb na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643 i z 2000 r. Nr 48, poz. 552) uchwala, co następuje: §

1. W regulaminie Trybunału Konstytucyjnego, stanowiącym załącznik do uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 1997 r. w sprawie regulaminu Trybunału Konstytucyjnego (Monitor Polski Nr 81, poz. 788 i z 1998 r. Nr 11, poz.

191) wprowadza się następującą zmianę: w § 1 w pkt 1 lit.b) wyrazy „30 czerwca” zastępuje się wyrazami „ 30 września”. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Marek Safjan Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: Janusz Trzciński, Jerzy Ciemniewski, Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Teresa Dębowska-Romanowska, Lech Garlicki, Stefan J. Jaworski, Wiesław Johann, Krzysztof Kolasiński, Biruta LewaszkiewiczPetrykowska, Andrzej Mączyński, Ferdynand Rymarz, Jadwiga SkórzewskaŁosiak, Jerzy Stępień, Marian Zdyb

Opracowano na podstawie: M.P. 2000 r. Nr 17, poz. 390

07/11/00

pobierz plik

Monitor Polski Nr 17, poz. 390 z 2000 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.