Logowanie

Monitor Polski Nr 23, poz. 471 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2000 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-08-02
Data wejscia w życie:2000-08-03
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 23, poz. 471 z 2000


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 sierpnia 2000 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. Nr 162, poz. 1117) na wniosek Rady Ministrów postanawiam, co następuje: §

1. W okresie od dnia 1 sierpnia 2000 r. do dnia 31 stycznia 2001 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej, zwany dalej „PKW”, o liczebności do 650 żołnierzy. §

2. PKW działa w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNIFIL) na obszarze Republiki Libańskiej. § 3.1. PKW jest podporządkowana operacyjnie Dowódcy Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNIFIL) w Republice Libańskiej.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej. §

4. Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej. §

5. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego określa „Etat Nr 02/159/0”. §

6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 1 sierpnia 2000 r.

Opracowano na podstawie: M.P. z 2000 r. Nr 23, poz. 471

00-08-23

pobierz plik

Monitor Polski Nr 23, poz. 471 z 2000 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 32 poz. 564

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej

 • Monitor Polski 2001 nr 3 poz. 65

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2001 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.

 • Monitor Polski 2004 nr 5 poz. 87

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej

 • Monitor Polski 2000 nr 3 poz. 52

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.

 • Monitor Polski 2001 nr 23 poz. 403

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.