Logowanie

Monitor Polski Nr 25, poz. 532 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2000 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-08-18
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 25, poz. 532 z 2000


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2000 r. Na podstawie § 11 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków ii trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych prze udziale tych środków (Dz.U. Nr 62, poz. 719) ogłasza się, iż ceny produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2000 r. w stosunku do I kwartale 2000 r. wzrosły o 2,6%.

Opracowano na podstawie: M.P. 2000 r. Nr 25, poz. 532

00-09-04

pobierz plik

Monitor Polski Nr 25, poz. 532 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 536 z 2000

  Zawiadomienie Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2000 r. o terminie zaprzestania stosowania cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 530 z 2000

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2000 r. o zmianie siedziby Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Pawłowskiego.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 525 z 2000

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją z dnia 26 października 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 531 z 2000

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w lipcu 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 528 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 527 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 526 z 2000

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 519 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 sierpnia 2000 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 535 z 2000

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2000 w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 534 z 2000

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie kwoty zasiłku porodowego.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 533 z 2000

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 529 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 524 z 2000

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 523 z 2000

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 522 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 czerwca 2000 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 521 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 2000 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 25, poz. 520 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2000 r. o nadaniu odznaczeń.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 38 poz. 751

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 15 poz. 351

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski 1999 nr 28 poz. 437

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 14 poz. 312

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 12 poz. 251

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2000 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.