Logowanie

Monitor Polski Nr 38, poz. 751 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 listopada 2000 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2000 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-11-20
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 38, poz. 751 z 2000


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2000 r. Na podstawie § 11 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz.U. Nr 62, poz. 719) ogłasza się, iż ceny produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2000 r. w stosunku do III kwartału r. wzrosły o 1,4 %.

Opracowano na podstawie: M.P. 2000 r. Nr 38, poz. 751

15-12-00

pobierz plik

Monitor Polski Nr 38, poz. 751 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 750 z 2000

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w październiku 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 749 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 748 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 746 z 2000

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w czwartym kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 745 z 2000

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 2000 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 744 z 2000

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stawek karty podatkowej oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy obowiązujących w 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 747 z 2000

  Obwieszczenie Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 8 listopada 2000 r. w sprawie rejestrów państw, z których może być przywożone i przewożone przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mięso, środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego, niejadalne surowce zwierzęce, pasze, oraz wzorów świadectw zdrowia dla tych towarów.

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 743 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 38, poz. 742 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2000 r. o nadaniu orderu.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 25 poz. 532

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 sierpnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 15 poz. 351

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 maja 2000 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski 1999 nr 28 poz. 437

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 14 poz. 312

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 12 poz. 251

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2000 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.