Logowanie

Monitor Polski Nr 8, poz. 176 z 2000

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-03-07
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 8, poz. 176 z 2000


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

OBWIESZCZENIE PREZESA URZĘDU MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu.

Opracowano na podstawie: M.P. z 2000 r. Nr 8, poz. 176

Na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 27) ogłasza się, że wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego wynosi 2,33 zł za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu.

03/24/00

pobierz plik

Monitor Polski Nr 8, poz. 176 z 2000 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 170 z 2000

  Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 171 z 2000

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 marca 2000 r. sygn. akt Pp. 1/99.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 174 z 2000

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 175 z 2000

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 173 z 2000

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

 • Monitor Polski Nr 8, poz. 172 z 2000

  Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Łódzkiego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 925

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

 • Monitor Polski 2012 poz. 893

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

 • Monitor Polski 2001 nr 2 poz. 58

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 5 stycznia 2001 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m(2) powierzchni użytkowej lokalu.

 • Monitor Polski 2011 nr 105 poz. 1062

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

 • Monitor Polski 2007 nr 82 poz. 874


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.