Logowanie

Monitor Polski Nr 10, poz. 163 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2000 r. przypadających na 1 mieszkańca.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-14
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 10, poz. 163 z 2001


Monitor Polski Nr 10                — 185 —                Poz. 163


163

OBWIESZCZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2000 r. przypadających na 1 mieszkańca. Na podstawie art. 87d ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718 i Nr 109, poz. 1157) ogłasza się, że:

1) średnia krajowa dochodów gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2000 r. przypadających na 1 mieszkańca wyniosła 14,69 zł,

2) średnia krajowa dochodów powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2000 r. przypadających na 1 mieszkańca wyniosła 4,12 zł. Minister Ârodowiska: A. Tokarczuk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 10, poz. 163 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 24 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 października 2001 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 165 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 164 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 161 z 2001

  Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2001 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nowych Ruchów Religijnych.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 166 z 2001

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 160 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 marca 2001 r. sygn. akt K. 24/2000.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 157 z 2001

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie hołdu poległym, pomordowanym i prześladowanym członkom organizacji "Wolność i Niezawisłość.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 162 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 159 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2001 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 10, poz. 158 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2001 r. o nadaniu orderów.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 21 poz. 376

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2001 r. przypadających na jednego mieszkańca.

 • Monitor Polski 2010 nr 46 poz. 641

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2009 r. przypadających na jednego mieszkańca

 • Monitor Polski 2000 nr 11 poz. 235

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 1999 r. przypadających na jednego mieszkańca.

 • Monitor Polski 2003 nr 23 poz. 340

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2002 r. przypadających na jednego mieszkańca

 • Monitor Polski 2009 nr 33 poz. 495

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2008 r. przypadających na jednego mieszkańca


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.