Logowanie

Monitor Polski Nr 11, poz. 167 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-28
Data wejscia w życie:2001-03-28
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 11, poz. 167 z 2001


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 187 ust. 1 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1989 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa wybiera do Krajowej Rady Sądownictwa Posła Tadeusza KILIANA

Opracowano na podstawie: M.P. 2001 r. Nr 11, poz. 167

24-04-01

pobierz plik

Monitor Polski Nr 11, poz. 167 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 187 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz kwot zasiłku wychowawczego.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 186 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji oraz stawki zasiłku rodzinnego.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 185 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w czwartym kwartale 2000 r.dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 184 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 183 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 181 z 2001

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 180 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Austriackim Rządem Federalnym o współpracy w dziedzinie dobrowolnych świadczeń Republiki Austrii na rzecz byłych robotników niewolniczych i robotników przymusowych reżimu narodowosocjalistycznego, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 października 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 182 z 2001

  Postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 26 marca 2001 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przeglądowego w celu poddania przeglądowi dotychczasowych rezultatów stosowania ustanowionego środka ochronnego w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 178 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2001 r. nr Z. 110-23-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 177 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2001 r. nr Z. 110-22-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 176 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2001 r. nr Z. 110-21-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 175 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr Z. 110-20-2001 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 174 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr Z. 110-19-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 173 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr Z. 110-18-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 172 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr Z. 110-17-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 171 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr Z. 110-16-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 170 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2001 r. nr 112-4-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 169 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2001 r. nr 112-3-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 168 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2001 r. nr 115-4-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 • Monitor Polski Nr 11, poz. 179 z 2001

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Austriackim Rządem Federalnym o współpracy w dziedzinie dobrowolnych świadczeń Republiki Austrii na rzecz byłych robotników niewolniczych i robotników przymusowych reżimu narodowosocjalistycznego, sporządzona w Wiedniu dnia 24 października 2000 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Wybór członków Rady Nadzorczej - głosowanie grupami

  Czy można dokonać wyboru członków rady nadzorczej spółki akcyjnej przed upływem 5-letniej kadencji obecnych członków rady na wniosek akcjonariusza, który posiada (...)

 • Rezygnacja Rady Nadzorczej spółdzielni

  Członkowie Rady Nadzorczej spółdzielni (działający społecznie) zrezygnowali ze swoich funkcji. Do kiedy zatem mają obowiązek pełnić swoje obowiązki: do dnia rezygnacji, (...)

 • Wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej

  Członek rady nadzorczej spółki z o. o. został powołany do rady nadzorczej na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników 31 maja 2006 roku na okres trzyletniej kadencji. Zgodnie (...)

 • Oddelegowanie członka rady nadzorczej do zarządu

  Czy w spółce z o.o., zgodnie z przepisami ksh, Rada Nadzorcza (tudzież inny organ) może oddelegować członka Rady do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu, jeśli (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 894

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wyboru uzupełniającego posła członka Krajowej Rady Sądownictwa

 • Monitor Polski 2002 nr 61 poz. 851

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa.

 • Monitor Polski 1998 nr 20 poz. 288

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie wyboru posła członka Krajowej Rady Sądownictwa.

 • Monitor Polski 2012 poz. 11

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa

 • Monitor Polski 2013 poz. 1002

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wyboru uzupełniającego posła członka Krajowej Rady Prokuratury


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.