Logowanie

Monitor Polski Nr 12, poz. 196 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-02-14
Data wejscia w życie:2001-04-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 12, poz. 196 z 2001


Monitor Polski Nr 12                — 210 —                Poz. 196


Rej. 251/2000

196

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lutego 2001 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) postanawia się, co następuje: §

1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2000 r. o nadaniu orde-

rów i odznaczeń (Monitor Polski z 2001 r. Nr 2, poz.

33) wprowadza się następującą zmianę: poz. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Mora Benavente Enrique,”. §

2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 października 2000 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 12, poz. 196 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 203 z 2001

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 202 z 2001

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 199 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2001 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 198 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 kwietnia 2001 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 200 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 188 z 2001

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wyboru członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 197 z 2001

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 28 stycznia 2001 r. w województwach: chełmskim i wrocławskim, istniejących do dnia 31 grudnia 1998 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 201 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie ustalenia ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 195 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 194 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 193 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 192 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 191 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 190 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2001 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 12, poz. 189 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2001 r. o nadaniu orderu.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 47 poz. 537

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2013 poz. 398

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2012 poz. 82

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2011 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2004 nr 32 poz. 567

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski 2002 nr 1 poz. 15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2001 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderów i odznaczenia.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.