Logowanie

Monitor Polski Nr 16, poz. 264 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-05-16
Data wejscia w życie:2001-06-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 16, poz. 264 z 2001


Monitor Polski Nr 16                — 285 —                Poz. 264


264

KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZE¡ SPOŁECZNYCH z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty. Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r. Nr 142, poz. 950, z 1998 r. Nr 37, poz. 204, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i Nr 77, poz. 862 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) ogłasza się, iż od dnia 1 czerwca 2001 r. kwota dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty wynosi 135,96 zł. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: w z. W. Pretkiel

pobierz plik

Monitor Polski Nr 16, poz. 264 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 261 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 271 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 270 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 269 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 268 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku porodowego.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 267 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 266 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty świadczenia przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 265 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 263 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sieroty zupełnej oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 262 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w III kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 251 z 2001

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Danuty Waniek.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 255 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. nr 113-4-01 o powołaniu członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 254 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. nr 113-3-01 o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 249 z 2001

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie oceny funkcjonowania zasadniczego podziału terytorialnego państwa.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 250 z 2001

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2001 r. w 80. rocznicę wybuchu zwycięskiego Trzeciego Powstania Śląskiego.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 253 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2001 r. nr 112-6-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 260 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2001 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 252 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2001 r. nr 112-5-01 o powołaniu na stanowisko sędziego.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 259 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 258 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 marca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 94

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty

 • Monitor Polski 2004 nr 10 poz. 167

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty

 • Monitor Polski 2000 nr 14 poz. 317

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2000 r. w sprawie kwoty dodatku kombatanckiego do emerytury lub renty.

 • Monitor Polski 2012 poz. 90

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie kwoty dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sierot zupełnych, dodatku za tajne nauczanie i dodatku kombatanckiego, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty

 • Monitor Polski 2004 nr 10 poz. 164

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2004 r. w sprawie kwoty dodatku do emerytury lub renty za tajne nauczanie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.