Logowanie

Monitor Polski Nr 17, poz. 273 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu z ogólnopolskiej listy kandydatów na posłów nr 7, zgłoszonej przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-05-18
Data wejscia w życie:2001-05-18
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 17, poz. 273 z 2001


Monitor Polski Nr 17                — 290 —                Poz. 273


273

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu z ogólnopolskiej listy kandydatów na posłów nr 7, zgłoszonej przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, Nr 88, poz. 554, Nr 98, poz. 604, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 483), w związku z wygaśnięciem mandatu posła Aleksandra Łuczaka, wybranego z ogólnopolskiej listy kandydatów na posłów nr 7, zgłoszonej przez Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, wobec zrzeczenia się przez Pana Andrzeja Grzyba, Pana Stanisława Kądzielę i Pana Andrzeja Âmietanko pierwszeństwa do obsadzenia mandatu, postanawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Józefa Mioduszewskiego, kandydata z tej samej ogólnopolskiej listy kandydatów, którego pierwszeństwo do obsadzenia tego mandatu w trybie art. 132 ust. 4 ustawy — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej stwierdziła Państwowa Komisja Wyborcza. Marszałek Sejmu: M. Płażyński

pobierz plik

Monitor Polski Nr 17, poz. 273 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 284 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 296 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 297 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 293 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 292 z 2001

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 295 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 294 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w pierwszym kwartale 2001 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 272 z 2001

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1-m.st. Warszawa.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 283 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. nr 111-74-01 o nadaniu stopnia nadbrygadiera.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 282 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2001 r. nr 111-73-01 o nadaniu stopnia nadbrygadiera.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 281 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. nr Z. 110-36-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 280 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. nr Z. 110-35-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej .

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 279 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. nr Z. 110-34-2001 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 278 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2001 r. nr Z. 110-33-2001 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 277 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2001 r. nr 115-8-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 276 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2001 r. nr 115-7-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 275 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2001 r. nr 115-6-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 274 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2001 r. nr 115-5-01 o nadaniu tytułu naukowego profesora.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 291 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2001 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 17, poz. 290 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2001 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 29 poz. 510

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą w Krakowie

 • Monitor Polski 2004 nr 29 poz. 505

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 17 z siedzibą w Radomiu

 • Monitor Polski 2004 nr 29 poz. 511

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą w Lublinie

 • Monitor Polski 2004 nr 29 poz. 519

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą w Kielcach

 • Monitor Polski 2004 nr 29 poz. 506

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 17 z siedzibą w Radomiu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.