Logowanie

Monitor Polski Nr 32, poz. 531 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-09-21
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 32, poz. 531 z 2001


Monitor Polski Nr 32                — 820 —                Poz. 531


531

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 września 2001 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082 i Nr 102, poz. 1116), w oparciu o dostępne dane, ogłasza się za pierwszą połowę roku budżetowego 2001 następujące kwoty:

1) państwowego długu publicznego — 285 717,1 mln zł,

2) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych — 19 789,9 mln zł,

3) długu Skarbu Państwa — 271 598,0 mln zł,

4) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa — 19 258,8 mln zł. Minister Finansów: H. Wasilewska-Trenkner

pobierz plik

Monitor Polski Nr 32, poz. 531 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 32, poz. 528 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2001 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

 • Monitor Polski Nr 32, poz. 527 z 2001

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru legitymacji poselskiej.

 • Monitor Polski Nr 32, poz. 526 z 2001

  Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2001 r. w związku z atakiem terrorystycznym, który nastąpił 11 września 2001 r. na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 • Monitor Polski Nr 32, poz. 530 z 2001

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 14 września 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Nr 32, poz. 529 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 15 poz. 347

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

 • Monitor Polski 2011 nr 42 poz. 464

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-17 poz. 1312

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-01 poz. 1083

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski 2004 nr 23 poz. 403

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie ogłoszeń kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.