Logowanie

Monitor Polski Nr 6, poz. 99 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2001 r. sygn. akt K. 27/2000.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-02-07
Data wejscia w życie:2001-02-16
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 6, poz. 99 z 2001


Monitor Polski Nr 6                — 144 —                Poz. 99


99

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 7 lutego 2001 r. sygn. akt K. 27/2000. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Teresa Dębowska-Romanowska, Lech Garlicki, Stefan J. Jaworski, Wiesław Johann, Krzysztof Kolasiński, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Ferdynand Rymarz, Jadwiga Skórzewska-Łosiak — sprawozdawca, Jerzy Stępień, Janusz Trzciński, Marian Zdyb,

protokolant: Joanna Szymczak,

2) art. 1 pkt 5, w zakresie dodanego art. 31a ust. 3, z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

3) art. 2 — z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka:

1. Art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 13 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym jest zgodny z art. 21, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 1 pkt 5 ustawy powołanej w pkt 1, w zakresie dodanego art. 31a ust. 3, jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Art. 2 ustawy powołanej w pkt 1, jako dotyczący wyłącznie spraw wszczętych w wyniku wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy, jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2001 r. na rozprawie sprawy z wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, złożonego w trybie art. 122 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prokuratora Generalnego, o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 13 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym:

1) art. 1 pkt 1 lit. a), w zakresie nowego brzmienia art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, z art. 21, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

Marek Safjan Jerzy Ciemniewski Teresa Dębowska-Romanowska Lech Garlicki Stefan J. Jaworski Wiesław Johann Krzysztof Kolasiński Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Ferdynand Rymarz Jadwiga Skórzewska-Łosiak Jerzy Stępień Janusz Trzciński Marian Zdyb

pobierz plik

Monitor Polski Nr 6, poz. 99 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 108 z 20012001-02-16

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 107 z 2001

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie miesięcznego wynagrodzenia bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 106 z 2001

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 103 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 102 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie podwyższonego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 100 z 2001

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lutego 2001 r. o utracie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowa o ruchu bezwizowym, podpisanej w Warszawie dnia 15 listopada 1995 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 105 z 2001

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie wskaźnika realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 104 z 2001

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 lutego 2001 r. w sprawie wskaźnika wzrostu nominalnego przeciętnej emerytury i renty brutto w 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 101 z 2001

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 1 lutego 2001 r. o zakończeniu postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny tkanin, pochodzących z Republiki Korei, bez zastosowania środka ochronnego.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 98 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 97 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2000 r. o nadaniu orderów i odznaczenia.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.