Logowanie

Monitor Polski Nr 7, poz. 117 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie umorzenia postępowania ochronnego w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco o kodach PCN: 7208 51 30 0, 7208 51 50 0, 7208 51 91 0, 7208 52 91 0, pochodzących z Rosji, Kazachstanu i Ukrainy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-02-14
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 7, poz. 117 z 2001


Monitor Polski Nr 7                — 153 —                Poz. 117


117

DECYZJA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie umorzenia postępowania ochronnego w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco o kodach PCN: 7208 51 30 0, 7208 51 50 0, 7208 51 91 0, 7208 52 91 0, pochodzących z Rosji, Kazachstanu i Ukrainy. Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 157, poz. 1027) postanawia się umorzyć postępowanie ochronne w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych o kodach PCN: 7208 51 30 0, 7208 51 50 0, 7208 51 91 0, 7208 52 91 0, pochodzących z Rosji, Kazachstanu i Ukrainy. Uzasadnienie W dniu 22 października 1999 r. Minister Gospodarki wydał postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco o kodach PCN: 7208 25 00 0, 7208 26 00 0, 7208 27 00 0, 7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40 10 0, 7208 51 30 0, 7208 51 50 0, 7208 51 91 0, 7208 51 99 0, 7208 52 91 0, 7208 52 99 0, 7208 53 90 0, 7208 54 10 0, pochodzących z Rosji, Kazachstanu i Ukrainy (Monitor Polski z 1999 r. Nr 34, poz. 529). Wnioskodawcami wszczęcia postępowania były Huta im. Sendzimira S.A. i Huta Pokój S.A. Jeden z wnioskodawców — Huta Pokój S.A., jako nie zainteresowany dalszym prowadzeniem postępowania — wycofał swój wniosek. Dotychczasowe łączne ustalenia co do wskaźników badanych w postępowaniu ochronnym oraz związku przyczynowo-skutkowego między wielkością importu a szkodą dla przemysłu krajowego obejmowały swym zakresem towary produkowane przez obu producentów, w tym Hutę, która wycofała się z dalszego postępowania. Asortyment produkcji, pozostającej w postępowaniu Huty im. Sendzimira S.A., nie pokrywa części kodów objętych postępowaniem. Zgodnie z ustawą z dnia 11 grudnia 1997 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny oraz Porozumieniem WTO nie można prowadzić postępowania wobec towaru, który nie jest produkowany przez wnioskodawcę. Fakt ten spowodował konieczność wyłączenia z postępowania blach produkowanych przez Hutę Pokój S.A. i jego umorzenie w stosunku do tych towarów. W związku z powyższym Minister Gospodarki postanowił jak w sentencji. Minister Gospodarki: w z. B. Błaszczyk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 7, poz. 117 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 119 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 19 lutego 2001 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 110 z 2001

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2001 r. w 170. rocznicę bitwy o Olszynkę Grochowską.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 124 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 123 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 122 z 2001

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie kwoty zasiłku porodowego.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 121 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w II kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 113 z 2001

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 34 - Płock.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 112 z 2001

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Pawła Jarosa.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 111 z 2001

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 120 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 118 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lutego 2001 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2000 r. i w drugim półroczu 2000 r.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 116 z 2001

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 lutego 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 109 z 2001

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 115 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2000 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Nr 7, poz. 114 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2000 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 3 poz. 62

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie umorzenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco, pochodzących z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy, klasyfikowanych według kodów PCN: 7208 25 00 0, 7208 37, 7208 40 10 0, 7208 51 99 0, 7208 52 99 0.

 • Monitor Polski 2002 nr 3 poz. 61

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie zakończenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny blach walcowanych na gorąco z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy.

 • Monitor Polski 2004 nr 17 poz. 291

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie umorzenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny cementu pochodzącego z Republiki Białorusi

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-23 poz. 718

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia ostatecznego środka ochronnego w postaci opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny elektrycznych żelazek do prasowania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-15 poz. 581

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na towary przywożone z zagranicy na potrzeby przemysłu hutniczego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.